Bugün : 23 Ocak 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

congestive nedir?

congestive : a. Konjestiyona ait, konjestif.

congestive apoplexy : Konjestif ilaç.


congestive heart failure : Ventriküllerden birinin veya her ikisinin yeterli kanı organizmaya sevdememesi nedeniyle meydana gelen kronik yetersizlik hali.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystography : n. Safra kesesi radyografisi.


chondrolysis : n. Kıkırdak dokusunun erimesi.


clinic(al) : a. 1. Kliniğe ait; 2. Hastaya ait.


condylotomy : n. Kondil'e kesit yapma.


diarrhea : n. İshal, diyare.


dyskeratosis : n. Keratin oluşmasında bozukluk, epidermis'te keratinositlerin erken veya kusurlu keratinizasyon göstermes ihali.


epimysium : n. Çizgili kası dıştan saran elastik liflerden zengin tabaka, iskelet kasının dış zarı.


epiphyseal : n. Epifiz'le ilgili.


gastrin : n. biochem. Pilor mukozası tarafından salgılanan ve mide bezlerini uyaran enzim.


lipoidemia : n. Kanda lipid miktarının aşırı artışı.


lysogenesis : n. Lizin oluşumu, liozjenez.


omphalotaxis : n. Düşük göbek kordonunun tekrar yerine tesbiti, omfalotaksi.


ophidism : n. Yılan zehiri ile zehirlenme, ofidizm, ofyotoksemi;


oppression : n. Sıkıntı, opresyon.


orthopedist : n. Özellikle çocuk vücudundaki kemik ve mafsal şekil bozukluklarını düelten mütehassıs operatör, ortopedi uzmanı.


parallergia : n. Belli bir allerjen'e karşı oluşan duyarlığın, vücudu diğer alerjenlere karşı da hassas kılacak zemin yaratması, parallerji.


pholcodine : n. Kodeine benzeyen ve öksürük merkezi üzerinde depresyon yapan bir ilaç.


procaine : n. biochem. Lokal anestetik olup, chloroethyldiethylamin ile sodium p-aminobenzoate'in birleşmesinden meydana gelir.


psycholagny : n. Zihinde uyanan hayallerin kişide cinsel haz yaratması hali.


pyosepticemia : n. Piyemi ve septisemi'nin birarada bulunuşu, piyoseptisemi.