Bugün : 22 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

divulsor nedir?

divulsor : n. Garip ayırıcı, genişletici araç, özellikle dar uretra'yıgenişletmek amacıyla kullanılan buji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalone. : a. Bağ dokusu artımı sonucu iri kafa gösteren geri zekalı.


cholecystalgia : n. safra koliği


clohinesterase : n. Biochem. Asetil kolini asetik asit ve koline parçalayan enzim, kolinesteraz.


chondroangioma : n. Yer yer kıkırdak yapıda odaklar gösteren anjiyom.


clinic : n. 1. Tıbbi veya cerrahi tedavi; 2. Muayenehane, klinik.


ectocondyle : n. Kemiğin dış lokması.


epilepsy : n. Sar'a, epilepsi.


estrual : a. Östrusa ait.


flail chest : n. Kırık nedeniyle göğüs kafesinin sabit durumda olmaması.


subiculum : a. & n. 1. Bir şeyin altında bulunan, altlık; 2. Gyrus uncinatus.


hyperoxia : n. dokularda oksijen fazlalığı.


hyperpepsinia : n. Aşırı pepsin salgısı.


ionization : n. Elektrik cereyanı ile iyonlara parçalanma (bölünme), iyonlaşma.


nociuty : n. Zarar, zarar verme.


penology : n. Suçu önleme ve ceza bilimi, kişinin suç işlemesini önleyici yolları aratıran, suç ile ceza arasındaki ilişkileri konu alan bilim dalı.


polypectomy : n. Bir polipin cerrahi olarak çıkarılması.


postvermis : n. Beyincik soluncansı kısmının alt yüzeyi.


rheotachygraphy : n. Elektrik akımı etkisiyle kasta meydana gelen hareket değişikliklerinin çizelge halinde kaydedilmesi.


saw : n. Testere, cerrah testeresi 8kemik cerrahisinde kullanılır).


splay-foot : n. Enli ve yayvan ayak.