Bugün : 25 Temmuz 2016, Pazartesi

Favorilere Ekle!

divulsor nedir?

divulsor : n. Garip ayırıcı, genişletici araç, özellikle dar uretra'yıgenişletmek amacıyla kullanılan buji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clinic(al) : a. 1. Kliniğe ait; 2. Hastaya ait.


conglomeration : n. Bir araya toplanma, küme haline gelme, yığılma.


dysmorphosis : n. Şekil bozukluğu.


emboitement : n. Döllenmiş ovum içinde, ilk oluşumundan itibaren kişinin minyatür halinde tam şekli ile mevcut oldğunu kabul eden eski görüş, performasyon teorisi.


endoantitoxin : n. biochem. Bir hücrenin içinde bulunan antitoksin.


esterification : n. Bir asitin ester haline dönüşmesi, esterleşme.


physiognomical : a. Fizyonomiye ait, fizyonomik.


hematein : n. biochem. Hematoksilen'in parlak kırmızı renkli esas boya maddesi.


menticide : n. Bir şahsın zihninin tahrip edilmesi.


muscularity : n. Adalelik, çok kuvvetlilik.


ontogeny : n. 1. Organizmanın kaynak ve gelişimi; 2. Buna ait tarih ve bilgi, ontojeni.


ophthalmotonometer : n. Göziçi basıncını ölçme aleti, oftalmotonometre.


orbiculus : n. (pl. orbiculi). 1. Çevre; 2. Dairecik, küçük disk.


osteochondroma : n. İyi huylu bir kıkırdak ve kemik tümörü.


overdose : n. 1. Belrili miktarından fazla ilaç verme, dozu aşma; 2. Fazla büyük doz.


pastil, pastille : n. 1. Pastil; 2. Öksürük v.s. pastili.


pemphigoid : a. Pamfigusa benzer.


prepyloric : a. Pilor önünde.


relief : n. Ağrı veya acıdan kurtarma, sıkıntısını hafifletme veya ortadan kaldırma.


repilcation : n.1. Aynı işlemi tekrarlama, aynı olayı yenidne gözleme, aynı deneyi tekrarlama; 2. Canlı hücre veya molekülün, yapısı içindeki daha küçük unsurlardan kendine benzer diğer bir hücre veya molekül oluşturması.