Bugün : 25 Ekim 2016, Salı

Favorilere Ekle!

erode nedir?

erode : v. Aşındırmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ecouteur : n. Şehevi söz veya hikayelerle cinsel bakımdan kolayca uyarılan kimse, bu çeşit söz ve hikayelerden cinsel zevk alan kişi.


ectromelus : n. Kol ve bacakları bulunmayan ve yetersiz gelişmiş hilkat garibesi.


endodontitis : n. Diş pulpasının iltihabı.


exfoliation : Derinin pul pul dökülmesi.


fibrocystic : n. Fibrokiste ait olan, fibrokist ile ilgili.


giganto : pref. İri, kocaman anlamına önek.


labrum : n. (pl. Labra). 1. Kenar; 2. dudak.


tertiarism : n. Sifiliz'in üçüncü devresine has belirtilerin tümü, tertiarizm.


hematozemia : n. Sızıntı halnide devamlı kan kaybı, tedrici kankaybetme.


organization : n. 1. Çeşitli organ ve sistemlerin birbirine bağlanarak bir bütün oluşturması; 2. Yapısal bütünlük kazanmış canlı, organizma; 3. Kan pıhtılarının fibröz dokuya dönüşmesi.


osteochondrosis : n. Çocuklarda kemikleşme noktalarında önce dejenerasyon veya nekroz gösteren ve arkasınan rekalsifikasyon olan kemik hastalığı.


paravertebral : a. 1. Vertebra (omur) yakınında, omur'a bitişik; 2. Columna vertebralis (omurga) yakınında, omurga'ya bitişik.


pericolitis : n. Kalın barsak çevresinin iltihabı, perikolit.


phacolysis : n. Göz merceği erimesi, fakoliz.


pimeloma : n. Yağ dokusundan gelişen iyi huylu tümör, pimelom.


plaster : n. 1. Yapışkan şerit, deriye uygulanan üzeri yapışkan steril banta; 2. Ağrıyı kesme veya veziküller oluşturma amacıyla deri üzerine uygulan ilaç emdirilmiş yapışkan kağıt veya bez, yakı; 3. Vücudun herhangi bir kısmında hareketi önleme amacıyla kullanılan, kalsiyum sülfat'dan ibart madde, alçı.


pneograph : n. Solunum hareketlerini kaydeden cihaz.


pyreto : pref. Ateş anlamına önek.


rem : n. Bir röntgen ışınım birimi.


salpingostomy : n. Tubaların tıkanıklığını giderme.