Bugün : 27 Temmuz 2016, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ignis nedir?

ignis : n. Ateş.

ignis sacer : 1. Se: ergotism; 2. Zona.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancerogenic : a. Kansere sebep olan, kanser yapıcı.


bursectomy : n. Burs'un ameliyatla çıkarılması, bursektomi.


chemosynthesis : n. Canlı'da kimyasal etki ile oluşan sentez, canlı organizmasıda kimyasal reaksiyon sonucu belli bir maddenin oluşması.


circumnuclear : a. Çekirdek çevresinde, çekirdeği çevreleyen.


dystonic reaction : n. Mental ilaçların etkisini nitelemek için kullanılan bir deyim.


electroscope : n. Bir cismin ihtiva ettiği elektriğin varlığı ile cinsini tayine mahsus alet, elektroskop.


endocardial : a. Endokarda veya kalbin iç kısmına ait.


exchanger : n. Herhangi bir şeiy diğer bir şeyle değiştirmede kullanılan aygıt, değiştirici aygıt.


flaxseed : n. Keten tohumu.


hydrutic : a. 1. Hidrüri ile ilgili, 2. Hidrüri gösteren, hidrüri ile belirgin.


hypermelanotic : a. Deride aşırı melanin birikimi gösteren, melanin toplanmaıyla belirgin.


loop : n. İlmek.


meningitic : a. Menenjite ait.


morphogenetic : a. Morfogenez'le ilgili.


muciferous : a. Mukoza salgılayan, mukoza ifraz edici.


notal : a. See: Dorsal.


occipital : a. Artkafaya ait, kafanın arka kısmında olan, oksipital.


occlusocervical : a. Oklüzyon yüzeyi ve diş boynuna ait.


odontotherapy : n. Diş tedavisi, odontoterapi.


parabiotic : a. 1. Parabiyoz'la ilgili; 2. Parabiyoz gösteren.