Bugün : 22 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ignis nedir?

ignis : n. Ateş.

ignis sacer : 1. Se: ergotism; 2. Zona.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorpromazine. : n. biochem. Sinir sisteminde depresyon yapan bir madde.


choledochoenterostomy : n. Ana safra kanalı ile ince barsak arasında ameliyatla geçit oluşturma.


clostridium : n. Oksijensiz ortamda yaşayan gram-pozitif sporlu basilleri kapsayan bir bakteri cinsi.


eccrisis : n. Gereksiz maddelerin ifrazı, boşaltım.


fungiform : a. Mantarbiçim, fungiformis.


gastrula : n. Embriyonun gelişmesinde blastula devresini takip eden ve iç ve dış iki tabaka ve bir boşluk arzeden safha.


intercanalicular : a. Kanallar arasında.


submandibular : a. Altçene altında bulunan, mandibulaaltı.


heteropyknosis : n. Kromozomların veya aynı kromozomda değişik bölgelerin, yoğunluk bakımından farklı boyanması hali, heteropiknoz.


isoenergetic : a. Eşit enerji arzeden.


koilosternia : n. Sternum'un alt kısmının çökük oluşu ile belirgin göğüs şekli, kunduracı göğsü.


lithureteria : n. Ureter'de taş bulunması taş sebebiyle meydana gelen ureter hastalığı.


meningomalacia : n. Zar yumuşaması.


microfilaria : n. Çenenin özellikle alt çenenin normalden küçük olması.


patellofemoral : a. Patella ve femura ait.


pneumo : pref. 1. Hava veya gaz; 2. Akciğer, akciğerle ilgili, pnömo.


prostrate : a. Bitkin, tükenmiş, ileri deercede halsiz.


rachicele : n. Omuriliğin bir bölümünün omurgadaki patolojik bir açıklıktan dışarıya bombelik gösteişi.


roentgenkymogram : n. Röntgenkimografi filmi.


suprascapularis : n. Kürek kemiği üstü kası, supraskapular kas.