Bugün : 25 Haziran 2016, Cumartesi

Favorilere Ekle!

ignis nedir?

ignis : n. Ateş.

ignis sacer : 1. Se: ergotism; 2. Zona.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharosynechia : n. Alt ve üst göz kapaklarının birbirine yapışması.


chirurgical : a. Cerrahlığa ait, cerrahi, chirurgicus.


chondrofibroma : n. Yapısında yer yer kıkırdak dokusundan oluşan odaklar gösteren fibrom, kondrofibrom.


cytomorphosis : n. Hücrenin belli bir görevi yüklenmek üzere tedrici olarak değişme göstermesi, hücre farklılaşması.


electrometer : n. Elektrik voltaj tazyikini ölçme aleti, elektrometre.


epicardium : n. Epikard (iyum); Perikardın en iç tabakası (kalbe yapışık olan lamina visceralis'i).


glossal : a. Dile ait, glosicus.


hematophobia : n. Hemofobi, kandan korkma.


hemocytogenesis : n. Kan hücrelerinin oluşumu.


meibomian glands : n. Göz kapaklarının iç yüzeylerinde yer alan yağ guddeleri.


micro- : pref. Küçük, ufak.


othygroma : n. Kulakmemesinde su toplanması.


painter's colic : n. Kurşun zehirlenmesine bağlı kolik şeklinde ağrılar.


parapsia : n. Dokunma (temas) duyusuyla ilgili herhangi bir bozukluk.


pethidine : n. biochem. Morfine nazaran daha az ağrı dindirici olan bir madde, petidin.


plumbum : n. Kurşun (işareti Pb).


precava : n. Üst vena cava.


premenstrual : a. Adet (aybaşı) ten önce olan.


pseudocrisis : n. Yalancı kriz.


pyolabyrinthitis : n. Kulak labirentinin cerahatlanması.