Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ignis nedir?

ignis : n. Ateş.

ignis sacer : 1. Se: ergotism; 2. Zona.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemist : n. biochem. Kimyager, kimyacı, eczacı.


colour index : n. Bir hastanın alyuvarlarında bulunan hemoglobin miktarını relatif olarak ifade eden deyim.


externalization : n. Bilinçaltı çatışmaların bilinç üstüne çıkarak dışa aksetmesi.


exercise : n. 1. Vücut kaslarını kuvvetlendirmek amacıyla ,germe ve gevşetme şeklind yapılan sistemik hareketler, vücut hareketleri, idman, jimnastik; 2. Hareket yeteneği azalan veya kaybolan bir organ (kol, bacak, el vs)'a eski hareketini kazandırmak amacıyla yaptırılan belirli hareketler, alıştırma, egzersiz.


frog plaster : n. D oğuştan kalça çıkığı vakalarının konservatif tedavisinde kullanılan bir yöntem.


terracing : n.Birçok tabaka halinde (kat kat) dikme.


idio : pref. Kendine özgü, kendi kendine, bağımsız anlamına önek.


lipopenia : n. Kanda yağ noksanlığı, lipopeni.


liposarcoma : Yağ elementleri ihtiva eden sarkom.


mammary : a. Memeye ait.


mediastinitis : n. Mediyastin(um) iltihabı.


metencephalon : n. (pl. metencefala). Arka beyin mafsallarla beyinciğin oluşturduğ embriyonik beyin metenkefal(on) (cerebellum, pons'un yaptıkları arkabeyin parçası).


nephroma : n. Genel olarak böbrek uru, nefrom


periacinous : a. Acinus çevresinde bulunan, akinusu saran.


phonatory : a. Sesin meydana gelişi ile ilgili, ses çıkışıyla ilgili.


phytology : n. Bitkileri konu alan bilimdalı, bitki bilimi, botanik.


pupillometry : n. Pupillometre aracılığıyla gözbebeği çapının ölçülmesi.


radiad : a. Dış tarafa doğru.


retromastoid : a. Mastoid çıkıntısı ardı.


sequestral : a. 1. Sekestrum'la ilgili; 2. Sekestrum'a benzeyen, sekestrum niteliğinde.