Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

influenza nedir?

influenza : n. Grip.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastogenesis : n. Bir hücreden oluşan canlıların tomurcuklanma suretiyle çoğalması.


chromatosis : n. Herhangi bir yüzeyde renk değişimine sebep olacak şekilde aşırı pigment toplanması, pigmentasyon.


collagenic : a. 1. Kollajen'le ilgili; 2. Kollajen oluşturan.


craniostosis : n. Kafatası kemikleri arasındaki sütürlerin erken kapanıp kemikleşmesi.


critical : n. 1. Hastalık nöbetiyle ilgili, kriz'le ilgili; 2. Tehlikeli; 3. Yaş dönümü ile ilgili, menopoz devresine ait.


echography : n. Yüksek frekanslı ses dalgalarındaki yansımanın grafi halinde tesbiti, farklı yoğunluklardaki dokulardan geçen ultrasonik dalgaların çizelge halinde gösterilmesi, ekografi.


effeminate : a. Kadınımsı, kadına has, erkek davranışına benzemeyen.


exocrinology : n. Dış salgı bezleri tarafından salgılanan salgıları konu alan bilim dalı.


gumma : Frengi çıbanı, gom.


hiatal : a. 1. Hiatus'la ilgili; 2. Hiatus'u tutan, hiatus'ta yerleşen.


impulsion : n. Tahrik.


irresponsible : a. 1.Sorumluluğunu kavrama yeteneğinden mahrum; 2. Sorumluluğunu kavrama yeteneğinden mahrumiyet sebebiyle hareketlerinden mesul olmayan kimse,sorumsuz kimse (Bazı akıl hastaları gibi).


isolated : a. Ayrılmış, serbest hale getirilmiş.


milliliter, millilitre : n. Bir litrenin binde biri, mililitre.


ogival : n. Damağın orta kısmı yuvarlak olmayıp sivri olan kemer şeklinde olması hali, ojival.


ophthalmograph : n. Okuma sırasında göz hareketlerini tesbit eden alet, oftalmograf.


pharmaceutist : n. İlaç yapma ve satma yetkisine sahip kişi, eczacı.


ptilosis : n. 1. Kipriklerin dökülmesi,kirpik kaybı; 2. Devekuşu tüylerinden kalkan tozların oslunum sonucu akciğerlerde birikmesi ile belirgin hastalık.


sodomy : n. Lütilik, gulamparelik, rektum yolu ile cinsel temas.


spurgali : n. Mahmuz yarası.