Bugün : 28 Temmuz 2016, Perşembe

Favorilere Ekle!

influenza nedir?

influenza : n. Grip.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catacoustics : n. Yankı bilgisi, aksiseda ilmi.


coagulation : n. 1. Bir sıvının akıcı niteliğini kaybederek koyu kıvam kazanması, pıhtılaşma; 2. Trombositlerin kümelenerek phtı oluşturması, kanın pıhtılaşması; 3. Pıhtılaşma sonucu oluşan kitle, pıhtı.


cresol : n. biochem. Katrandan çıkarılan çok kırıcı sıvı (C7H8O).


cretinism : n. 1. Doğuştan tiroidin az çalışmasındanileri gelen fiziki ve akli gerelik hali; 2. Miskinlik.


desaturation : n. Doymuş bileşiğin doymamış bileşik haline dönüşmesi.


deteriorate : v. 1. Fenalaştırmak, bozmak, aşağılamak, çürütmek; 2. Fenalaşmak, bozulmak, çürümek.


endotracheal : n. Soluk boruus içinde.


hemiatrophy : n. Yarım atrofi (vücudun tek tarafında olan).


heteropyknosis : n. Kromozomların veya aynı kromozomda değişik bölgelerin, yoğunluk bakımından farklı boyanması hali, heteropiknoz.


hypoalkaline : a. Normalden daha az kalevi.


isometric : a. Aynı ölçüde, aynı ölçü veya uzunluğa ait,izometrik.


luteoma : n. See: Thecoma.


macrography : n. İri harflerle yazı yazma, iri yazma.


main : n. See: Hand.


micrograph : n.Mikroskopta görüldüğü hali ile resim, mikrograf.


orchio-, orchi-, orchido- : pref. Testisle ilgili.


penile : a. Penis'le ilgili, penis'e ait.


phonal : a. Sese ait, sesle ilgili.


pleochroism : n. Bazı cisimlerin, değişik yönlerden bakıldıında farklı renkler gösterme niteliği (Kristal'de olduğu gibi).


pointillage : n. Parmak uçları ile yapılan masaj.