Bugün : 28 Ağustos 2016, Pazar

Favorilere Ekle!

influenza nedir?

influenza : n. Grip.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbonization : n. biochem. Kömürleş(tir)me.


cherubism : n. Bebeklik çağında çene kemiklerinde başlayan kalınlaşma ve fibrosis sonucu yüzün alt kısmının büyümesi ile belirgin yüzde şekil bozukluğu (kalıtsaldır).


desmodynia : n. See: Desmalgia.


hemopathy : n. Kan hastalıkları.


ideoplastia : n. Hipnotize edilen hastada meydana gelen hipnotist'in telkinlerine müsait sakin durum.


hypobaric : a. 1. Çevreye oranla basıncı daha düşük, normal atmosfer basıncından daha düşük basınca sahip (gaz hakkında); 2. içine enjekte edildiği vücut sıvısına oranla daha düşük yoğunluğa sahip, bu sıvıya oranla özgül ağırlığı daha düşük (eriyik hakkında).


kaligenous : a. Potas yapan, potas meydana getiren, kalijen.


laryngograph : n. Larenks hareketlerini, çizelge halinde kaydeden alet.


mastomenia : n. Adet esnasında memelerden kan gelişi.


multifetation : n. Rahim içinde üç veya daha ziyade fetüs'ün gelişmesiyle belirgin çoğul gebelik, multifetasyon.


nonpathogenic : a. Hastalık meydana getirme yeteneği bulunmayan, patojen olmayan.


oophor(o)- : pref. Yumurtalık.


orrhoreaction : n. Serum reaksiyonu.


otopathy : n. Kulak hastalığı, otopati.


palpebra : n. (pl. palpebrae). Göz kapağı.


pica : n. Tebeşir veya kül ve çamur gibi yenmez şeylere karşı duyulan anormal iştah, pika.


piesimeter : n. 1. Sıvıların basınç yeteneğini ölçme aleti; 2. Ana boruya takılıp suyun basıncını ölçen alet.


protobiology : n. Ultravirüsler ve bakteriofajlar gibi bakterilerden de daha küçük canlıları inceleyen bilim dalı, protrobiyoloji.


sialoangiectasis : n. Salya kanalının genişlemesi.


silicosis : n. Taş ve kömür tozu teneffüsünden taş ve kömür işçilerine arız olan akciğer hastalığı, silikoz.