Bugün : 25 Ekim 2016, Salı

Favorilere Ekle!

influenza nedir?

influenza : n. Grip.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemistry : n. biochem Kimya


degenerative : a. Dejenerasyona ait, dejeneratif.


dermatorrhea : n. 1. Deri yağ bezlerinden aşırı salgı çıkışı; 2. Deri ter tezlerinden aşırı salgı çıkışı.


dorsum : n. (p. dorsa). Sırt.


electrophottherapy : n. Elektrik ışınlarıyla tedavi.


embryoblast : n. Blastosist'te ilerde embriyo'yu oluşturacak olan hücre kümesi.


ergograph : n. Kasların kuvvetini ölçmeye yarayan alet, erogagraf.


fertile : a. 1. Gelişme yeteneği olan, doğurabilen; 2. Mümbit, verimli.


gnathology. : n. Çene, çene hastalıları ve tedavilerini konu alan bilim dalı.


hematoid : a. Kan halinde, kana benzer.


King's Evil : n. sıraca illeti.


maltase : n. biochem. Maltozu glikoza çviren bir enzim, maltaz.


modiols : n.Cochlea ortasındaki kemik kısmı, modiyolus.


neurocytolysis : n. Sinir hücrelerinin harabiyete uğraması, nörositoliz.


osteophage : n. See: osteoclast.


ovum : n. (pl. ova). Yumurta.


parasternal : a. 1. Sternum yakınında, sternum'a komşu, sternum'a bitişik; 2. Parasternal çizgi ile ilgili, parasternal çizgiden geçen.


pyocolpos : n. Vagina'da cerahat toplanması.


sterco- : pref. Dışkı, feçes, gaita.


thoracolysis : n. See: Pneumonolysis.