Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

influenza nedir?

influenza : n. Grip.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharal : a. Göz kapaklarıyla ilgili.


cellulose : n. biochem. Bitkilerin katı kısmını oluşturan madde, selolüz.


cincophen : n.biochem. Damla (gut) hastalığı ve romatizmada kullanılan küçük, beyaz billurlar (C16H11NO2).


dextrose : n. biochem. Glükoz, glikoz (C6H12O6H2O).


ectodermosis : n. Ektoderm strüktürlerinin kusurlu gelişiminden doğan bozukluk.


ectozoa : n. Dış parazit.


epistrophic : a. Eksen kemiğe ait; epistrophicus.


extracorporeal : n. Vücudun dışında kalan.


hemagglutination : n. Kan yuvarlarının aglütinasyonu


ileectomy : n. İleumun ameliyatla çıkarılması, ilyektomi.


mesoappendix : n. Apandisi ileuma bağlayan periton kıvrımı.


neuroanatomy : n. Sinir sistemi anatomisi.


oophorocystosis : n. Yumurtalık kisti oluşumu.


panaris : n. Dolama, tırnak yatağı iltihabı.


parietal : a. Herhangi bir organın duvarlarına ait,çepere ait, parietalis.


phonetic : a. Ses veya seslerle ilgili ses tellerinin titreşimi sonucu oluşan seslere ait.


pica : n. Tebeşir veya kül ve çamur gibi yenmez şeylere karşı duyulan anormal iştah, pika.


pleurography : n. Akciğer radyografisi, akciğerlerin röntgenle muayenesi.


prehallux : n. Başparmak öncesi.


ptyalolith : n. Tükrük taşı.