Bugün : 24 Kasım 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

naphthol nedir?

naphthol : n. biochem. See: Betanphthol

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blend : n. Karışım.


cholepoiesis : n. Karaciğerde safra oluşması.


complex : n. 1. Basit olmayan karışık, muğlak; 2. Çeşitli unsurların birleşmesinden oluşan madde ,bileşik; 3. Bilinçaltında daimi baskı altında tutulan fakat kişinin davranışlarını büyük ölçüde etkileyen fikir veya duygu, kompleks; 4. Elektrokardiyogram'da kalp faaliyetindeki belli bir olayı gösteren dalga kısmı, dalga kompleksi.


dacryoma : n. Gözyaşı tümörü.


deossification : n. Kemikten kalsiyum kaybı, kalsiyum ve kalsiyum tuzlarının kemik dokusundan çekilmesi.


emesis : n. Kusma.


endemic : a. Muayyen bir bölgede kalan (hastalık) andemik.


endospore : n. Yalnızca beslenme fonksiyonuna sahip olan bakteri sporu.


evolvement : n. Gelişme, tekamül, evrim.


lacinia : n. Saçak, püskül.


intraduct : na. Kanal içi, kanal içinde.


katadidymus : n. See: Duplicitas anterior.


lambda : n. Paryetal kemiklerle oksipital kemiğin birleştiği nokta olup fetuste burada küçük fontanel bulunur, lambdoid dikişle sagital dikişin birleştiği nokta.


leptothrix : n. Bir bakteri türü.


lienculus : n. Küçük, aksesuvar dalak.


monocrotic : a. 1. Monokrotizm'le ilgili; 2. Monokrotizm gösteren.


normotopic : a. Normal yerinde bulunan.


oxygenize : v. See: Oxidize.


pairing : n. 1.İki benzer şeyin bir araya gelmesi, çiftleşme; 2.Erkek ve dişi arasındaki cinsel birleşim, çiftleşme.


pathocrine : a. İç salgı bezine ait bozuklukla ilgili, endokrin bozukluğa ait.