Bugün : 26 Ağustos 2016, Cuma

Favorilere Ekle!

onion nedir?

onion : n. Soğan, unio, allium cepa (kusturucu, müdrir ve münebbihtir).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biparous : a. Bir seferde iki yavru birden doğuran, ikiz doğuran.


chalcosis : n. 1. Solunum yoluyla giren taş zerreciklerinin akciğerlerde birikimi sonucu oluşan hastalık (Taş yontan işçilerde görülen pnömokonyoz şekli).


cyanosed : a. Siyanoz gösteren, siyanoz'lu.


galactidrosis : n. Süte benzer ter salgılanması.


gram-positive : a. Gram metodu ile boyandığı zaman boyayı alan.l


greensickness : n. Genç kadınlarda ileri gelen bir hastalık, kloroz.


intragluteal : a. Kalçayı meydana getiren.


isopepsin : n. biochem. Hararetle değişen pepsin.


leptomeningeal : a. Pia mater ve arachnoid ile ilgili.


monohydrate : n. biochem. Bir su molekülü ile birleşmiş olan anorganik veya organik bileşim.


necropneumonia : n. Akciğer gangreni, nekropnömoni.


nose : n. Burun, nasus.


orchiomyeloma : n. Testis miyelomu.


orthomorphia : n. Şekil bozukluklarının cerrahi ve meknik düzeltilmesi, ortomorfi.


parahepatic : a. Karaciğer'e yakın, karaciğer'e komşu, karaciğer'e bitişik.


phosphorescence : n. Sıcaklık yaymadan fosfor gibi ışık verme.


piniorm : a. Kozalak şeklinde, kozalaksı.


pyrogalliol : n. biochem. Fotoğrafçılıkta kullanılan beyaz ve zehirli bir madde, piragalol (C6H3(OH)3).


rancidity : n. Ekşilik.


sarcogenic : a. Et yapan.