Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

onion nedir?

onion : n. Soğan, unio, allium cepa (kusturucu, müdrir ve münebbihtir).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capitulum : n. Kemik başı, başcık.


catarrhal : a. 1. Nezleli; 2. Nezleye ait.


costiveness : n. Kabız, inkibaz.


cranio : pref. Kafatasına ait.


dysovarism : n.Overlerin hormon salgılamasında yetersizlik, östrojen veya progesteron'un yetersiz salgılanması hali.


endogen : n. içinden büyüyen.


equilibrium : n. Denge, muvazene.


fertilization : n. See: Fecundation.


gonococcide : n. Gonokokları yok eden faktör gonokoksit.


intramural : a. Bir organın duvarları (cidarları) içinde bulunan, duvariçi.


intraperitoneal : a. Periton kesesi içinde bulunan.


isoandrosterone : n. İdrarda testosteron'un yıkım ürünü olarak bulunan androjenik etkiye sahip bir madde, 17. ketosteroid'lerin ir cinsi.


isomorphous : a. Aynı şekilde, eşit şekilli, izomorf.


keratose : a. Boynuzlu, boynuzsu, keratoz.


lipopenia : n. Kanda yağ noksanlığı, lipopeni.


microdontism : n. See: Microdontia.


object : n. 1. Görülebilen veya dokunulabilen herhangi bir şey, madde, cisim; 2. Herhangi bir fikir veya hareketin yöneldiği amaç, hedef; 3. Üzerinde psikoanaliz yapılan kişi, obje.


onychopathic : a. Onikopatiye ait veya sebebiyet veren.


osteolipoma : n. Kemikil elementler ihtiva eden lipom.


ovo- ovi- : pref. Yumurta ile ilgili.