Bugün : 23 Ocak 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

onion nedir?

onion : n. Soğan, unio, allium cepa (kusturucu, müdrir ve münebbihtir).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchiectasis : n. Bronş veya bronşiyollerin genişlemesinden doğan müzmin bir akciğer hastalığı, bronşektazi.


croupy : a. Boğmacalı.


ferrum : n. biochem. Demir.


glucoside : n. biochem. Glükoz ve diğer bir maddenin (aglucone) birleşmesinden meydana gelen bileşim (otlarda bulunur).


laceration : n. Yırtma, yaralama, yırtılma yarası, yırtık.


homan's sign : Ayak dorsofleksiyon haline getirildiğinde baldır adalelerinde ağrı duyulması.


hysterosalpingostomy : n. Salpenks ile uterus arasında anastomoz yapılması, histerosalpingostomi.


infection : n. 1. Hastalığın patojen mikro-organizmalar aracılığıyla insana geçmesi, hastalığın bulaşması, bulaşma, enfeksiyon, intan; 2. Hastalık etkeninin insana geçmesi sonucu meydana gelen hastalık, enfeksiyöz hastalık.


keratoma : n. 1. Nasır, 2. Sert tümör.


leukosarcoma : n. Beyaz sarkom.


nongerminal : a. Cinsiyet hücreleriyle ilgisi bulunmayan, embriyonal gelişme ile ilgisi olmayan.


obliquimeter : n. Pelvis giriminin eğiklik derecesini ölçen alet.


onomatophobia : n. Bazı isim veya kelimeleri duymaktan ürküntü duyma, belli isim ve kelimelerden korkma, onomatofobi.


paravaginal : a. Vagina yakınında yer alan.


perimetritis : n. Uterus'u saran peritonin iltihabı, perimetrit.


precordia : n. See: Precordium.


retropharyngeal : a. Yutak ardı.


salpingolysis : n. Tubalardaki yapışıklıkların cerrahi olarak giderilmesi.


sphygmophone : n. Nabız atımlarının ses olarak duyulmasını sağlayan alet, sfigmofon.


spleno- : pref. Dalağa ait olan, spleno.