Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

onion nedir?

onion : n. Soğan, unio, allium cepa (kusturucu, müdrir ve münebbihtir).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiotocography : n. Fetüs kalb atımlarının ritmi ile uterus kontraksiyonları arasındaki ilişkinin çizelge halinde gösterilmesi.


catatonia : n. Adalenni özel bir donmuşluk hali olup bir taraftan stereotip hareketler yapılır ve stereotip durum gösterilir, diğer taraftan pasif olarak organlar verilen durumu muhafaza ederler (çok defa Demans Prekosda görülür), katatoni.


fletcherism : n. Gıdanın iyi çiğnenmesi.


intensive : a. 1. Tedrici aşılama suretiyle tedaviye ait; 2. Yoğun; 3. Kuvvetli, şiddetli.


uveitis : n. Üveanın iltihabı, iritis.


hemuresis : n. İdrarın kanlı gelişi.


hysterography : n. Uterusun radyolojik olarak muayene edilmesi.


melanoblastoma : n. Melanoblastlardan gelişen tümör, melanoblastom.


nephrorhaphy : n. Böbreğin dikilmesi.


oscillograph : n. Titreşim veya dalgalanma şeklindeki hareketleri çizelge halinde kaydeden alet, osilograf.


parasternal : a. 1. Sternum yakınında, sternum'a komşu, sternum'a bitişik; 2. Parasternal çizgi ile ilgili, parasternal çizgiden geçen.


plumbism : n. Kurşun zehirlenmesi.


pneumoretroperitoneum : n. Periton arkası boşluğnuda hava bulunması veya hava zerkedilmesi.


power : n. Kuvvet, iktidar, kudret, yetenek, güç.


sarsaparilla : n. İlaç saparnası "Saparna" adlı bitkinin ilaç için kullanılan kökü.


scolex : n. Tenyaların, barsak çeperi içine gömülen baş kısmı.


spasmogenous : a. Spazm meydana getiren, spazmojen.


spondylodidymia : n. İkizlerin omurgalarından birbirine yapışık olmaları hali.


strabismometer : n. Şaşılık derecesini ölçme aleti.


subordination : n. Başka bir şeyin kontrolu altında bulunma, başka bir şeye bağlı olma hali, özellikle bir organın gösterdiği hareket veya faaliyet yönünden diğer bir organa tabi olması hali.