Bugün : 26 Temmuz 2016, Salı

Favorilere Ekle!

onion nedir?

onion : n. Soğan, unio, allium cepa (kusturucu, müdrir ve münebbihtir).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemistry. : n. Kimya.


colourless : a. Renksiz.


colpophotography : n. Bir kamera ve kolposkop kullanılarak serviks fotoğraflarının çekilmesi.


corniculum : n. Küçük boynuz, boynuzcuk.


cuticular : a. Dış deriye ait, epidermis'le ilgili.


deradenoncus : n. Boyun lenf bezi üzerinde oluşan şişkinlik.


dynamic : a. 1. Vücut azasının vazife ve hareketine ait; 2. (pl.) Hareket ve kuvvet bilimi.


function : n. Bir organın normal olarak yaptığı görev (özel iş), fonksiyon.


gasserectomy : n. Gasserian ganglionun cerrahi olarak çıkarılması.


histidine : n. biochem. Tabii bir amino asit.


homothermal : a. Aynı hararette olan.


kinesodic : a. İstemli kasları harekete yönelten uyarılar veya bu uyarıların iletimiyle ilgili.


neurokeratin : n. Sinir sistemi destek doku hücrelerinde ve sinir kılıflarında bulunan bir cins keratin ,nörokeratin,


panendoscope : n. Mesanenin içini görmeye yarayan alet, sistoskop.


periscopic : a. Geniş bir görme alanı temin eden.


pituita : n. Balgam, sümük.


procarbazine : n. Hodgkin hastalığında kullanılan ve azot hardal grubuna dahil olan bir ilaç.


propedeutics : n. Bir bilim dalının hazırlayıcı bilgileri, prepedötik.


psychoanalytic : a. Psikoanaliz'le ilgili, psikoanaliz'e dayanan.


purin(e) : n. biochem. Asit üriğin esas cevheri, pürin (C5H4N4).