Bugün : 23 Ocak 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

ophidiophobia nedir?

ophidiophobia : n. Marazi yılan korkusu, ofidyofobi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calorimeter : n. biochem. Isı miktarını ölçme cihazı, ısı ölçer, kalorimetre.


boil : n. İçi cerahatle dolu deri lezyonu, çıkan, füronki.


brachycephalic, brachycephalous : a. Kısa kafalı (Önden arkaya çapı kısa olan kafa), brakikefal.


colpohysterotomy : n. Vagina duvarı aracılığıyla kesit yaparak uterus'u açma.


edentulous : a. Dişsiz, dişi olmayan


eleothorax : n. Plevra boşuğuna yağ zerkedilmesi.


eupareunia : n. Cinsel uyuşma, cinsel uyum.


flocculation : n. Bir solüsyonda dispersiyon halinde bulunan kolloidal maddelerin bir araya toplanıp kitle yapması olayı ki bazı özel testlerni esasını oluşturur.


gestosis : n. Gebelik sırasında toksemik belirtiler, jestoz.


gynecic : a. Kadınlara ait. nisai.


intravesical : a. Mesane içi, mesane içinde.


iridesis : n. Sun'i iris oluşumu.


kyphos : n. Kambur.


leiotrichy : n. Saçların düz oluşu, düz (kıvırcık olmayan) saça sahip olma hali.


lymphocytosis : n. Kanda lenfositlerin çoğalması, lenfositoz.


mesosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uterina)'nü örten periton kıvrımı, mezosalpenks.


niche : n. Çöküntü, yuva, mide ülserlerinde röntgen yardımiyle görülen girinti (Haudek belirtisi),


oligometallic : a. Az miktarda maden ihtiva eden.


onomatopoiesis : n. Bir akıl hastasının anlamsız kelimeleri bir araya getirmesi.


otomy- : suff. Kesit yapma, kesit yaparak açma anlamına sonek.