Bugün : 26 Eylül 2016, Pazartesi

Favorilere Ekle!

opposite nedir?

opposite : a. Karşı, aksi, zıt.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chirognomy : n. Kii karakterini belirtmek amacıyla elin tetkiki.


chymotrypsin : n. Proteolitik enzim.


glucocorticoid : n. Glukoneojenez (proteinlerden glikoz ve glikojen yapımı) sağlayan ve insülin etkisini antagonize eden steroid yapısındaki hormonların ortak adı.


tentorium : n. (pl. tentoria). Çadır: Kafatasında anabeyin (cerebrum) ile küçük beyin (cerebellum) arasındaki zar gibi bölüm, tentoryum.


heteroxanthine : n. biochem. İdrarda bulunan lökomain (metilksantin).


homozygote : a. Homozigotluk arzeden, homozigot.


hypotelorism : n. İki organ arasındaki normal aralığın daralması, aradaki mesafenin ileri derecede azalması.


hyps(o) : pref. Yükseklik, irtifa, boy.


hypoalgesia : n. See: Algesia.


intraspinal : a. Omurilikiçi.


macrobiotic : a. 1. Uzun süre yaşayan, uzun ömürlü; 2. Bir bölgedeki gözle görülebilen hayvan ve bitkilerle ilgili.


monophobia : n. Yalnızlıktan korkma, yalnızlık korkusu, monofobi.


natal : a. 1. Doğuşa ait, 2. İlye (kabaete)'ye ait.


osteanabrosis : n. Kemik atrofisi.


phosphorolysis : n. Karbon hidrat metabolizmasında şeker ve fosforik asidin ayrılıp birleşmeleri.


picorna virus : n. Tamamen ribonukleik asitten yapılı olan çok küçük viruslardan meydana gelen bir grup mikro-organizma.


psychosomatic : a. 1. Ruh ve beden arasındaki ilişki ile ilgili; 2. Zihni ve ruhsal faktörlerden vücut işlevlerini etkilemesi ile beliren, psikosomatik.


radiogenic : a. 1. Kimyasal etkiye sahip ışın meydana getiren; 2. Işın tedavisinin sebep olduğu.


spirillolysis : n. Spirillerden ileri elen hastalık.


tenaculum : n. Kan damarları v.s.'yi tutmağa mahsus cerrah maşası.