Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

opposite nedir?

opposite : a. Karşı, aksi, zıt.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caliper : n. Yuvarlak cismin çapını ölçmekte kullanılan iki kollu bir aygıt, çap pergelinden özellikle pelvis çapının ölçülmesinde yararlanılır.


bone : n. Kemik, os.


chorioretinitis : n. Choroid ve retina tabakalarının birlikte iltihabı.


coleitis : n. Vagina iltihabı.


cord : n. Kiriş, veter, tel, ip, kordon, chorda, tendo.


dystonic reaction : n. Mental ilaçların etkisini nitelemek için kullanılan bir deyim.


geophagy : n. Toprak yeme itiyadı, jeofaji.


globular : a. Kürevi, küresi, globosus.


hormone : n. Adrenalin ve insulin gibi kana karışarak bazı organları harekte getiren dahili guddelerin (iç salgı bezlerinin) ifrazatı, hormon.


huckle : n. Kalça.


infratrochlear : a. Trokleaaltı.


mastoplasia : n. Meme dokusu hiperplazisi, mastoplazi.


oophagia, oophagy : n. Yumurta yeme.


opsonization : n. Bakterilerin opsonin yardımıyla fagositoz'a duyarlı hale getirilmesi, opsonizasyon.


otography : n. 1. Kulağın anatomi ve fizyolojisini belrileme, kulağı tanımlama; 2. Kulak üzerine yazılmış bilimsel eser.


phonogram : n. Ses kayıt grafiği, fonogram.


pillar : n. Direk, sütun, ayak, destek.


podiatrist : n. Podiyatri uzmanı.


rudimentary : a. Güdük kalmış, gelişmemiş, rüdimanter.


salve : n. Merhem.