Bugün : 22 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

opposite nedir?

opposite : a. Karşı, aksi, zıt.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carotenoid : a.&n. biochem. a) Karoten gibi. b) Karoten şeklinde bileşim.


chronometry : n. Zamanın, kronometre aracılığıyla ölçülmesi.


commensalism : n. Farklı iki organizmadan birinin faydalandığı diğerinin ise, bu durumdan etkilenmediği müşterek yaşama şekli.


constitution : n. 1. Vücut yapısı, bünye, bir organizmanın dış görünüşü, çalışması, uyarılara davranışı, direnci bv. özelliklerin oluşturduğu bütün; 2. Herhangi bir maddeyi oluşturan unsurların tümü, maddenin yapısı; 3. Moleküldeki atom dizisi, moleküldeki atomların gösterdiği diziliş şekli.


extrapericardial : a. Perikat dışında.


physaliform : a. Kabarcık şeklinde, kabarcığa benzer.


hysterology : n. Rahim bilgisi, rahimbilim, hisetroloji.


incise : v. Bistüri ile kesit yapmak, yarmak.


intra- : pref. İçinde, içi.


ischiocavernous : a. İschium ve corpora cavernosa ile ilgili.


lanthanum : n. biochem. La sembolü ile bilinen, atom no:57 ve atom ağırlığı: 138.92 olup, aluminyumla alakalı kimyasal element, lantan.


macrobacterium : n. Normale oranla iri hacım gösteren bakteri, iri bakteri.


mammary : a. Memeye ait.


natrium : n. biochem. See. Sodium.


pelvisacral : a. Pelvis boşluğunu muayenede kullanılan ucu ışıklı alet, pelviskop.


peptidase : n. biochem. Peptid veya peptonları aminoasitlere parçalayan enzim sınıflarından biri, peptidaz.


pericardiocentesis : n. Perikardı delme ve boşluğundaki sıvı emme ameliyesi, perikardiyosentez.


prolabium : n. Dudağın görülen kısmı.


pyocelia : n. Periton boşluğunda cerahat toplanması.


retrenchment : n. Nedbe dokusunun büzüşmesini temin amacıyla doku fazlalıklarının kesilip çıkarılması, estetik cerrahide uygulanan bu nitelikte belirgin yöntem.