Bugün : 02 Aralık 2016, Cuma

Favorilere Ekle!

opposite nedir?

opposite : a. Karşı, aksi, zıt.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cystopyelitis : n. mesane ve böbrek pelvisinin birarada iltihabı.


electrocoagulator : n. Elektrokoagülasyon amacıyla kullanılan alet, elektrokoagülatör.


antenatal exercise : Gebelik esnasında, doğuma yardımcı olmak üzere karın kaslarını kasma ve gevşetme suretiyle çalıştırmayı amaçlayan egzersizler;


hematochezia : n. See: Hemafecia.


hemopathology : n. Kan hastalıkları bilgisi, hemopatoloji.


hyperhydration : n. Vücutta fazla su birikmesi.


impalpable : a. Dokunulunca hissedilmez, duyulmaz.


infestation : n. Konak hayvan üzernide eklem bacaklı parazitlerin bulunması.


leptoscope : n. Son deerce ince tabaka veya zarın kalınlığını ve bileşimini tayin (tesit) edebilen cihaz, leptoskop.


myometritis : n. Uterus kası iltihabı, miyometrit.


neurochoroiditis : n. Görme siniri ve koroid iltihabı.


organofaction : n. Organın oluşum ve gelişimi.


pernicious : a. Tehlikeli, öldürücü, pernisyöz.


phosphorolysis : n. Karbon hidrat metabolizmasında şeker ve fosforik asidin ayrılıp birleşmeleri.


pretympanic : a. Kulak zarı önünde.


rachialgia : n. Belkemiği ağrısı.


region : n. Bölge, nahiye, regio.


registered : a. Kaydedilmiş, kayıtlı.


ructus : n. Geğirti, geğirme.


schrumpeniere : n. Parankima atrofisi sonucu böbreklerin küçülmesi ve enterstisyel dokunun artmasiyle büzülmesi hali.