Bugün : 25 Haziran 2016, Cumartesi

Favorilere Ekle!

opposite nedir?

opposite : a. Karşı, aksi, zıt.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carpopedal : a. Ellere ve ayaklara ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


cionitis : n. Küçük dil (uvula) iltihabı.


denominator : n. Pelvis girimine giren fetal parçanın aşağıda bulunan en belirgin yeri, klavuz nokta (Klavuz nokta vertex gelişinde oksiput, makat gelişinde sakrum, yüz gelişinde çenedir).


interfurca : n. Çok sayıda kök uzantısı gösteren diş kaidesinde, kökler arasında kalan saha, kökler arası kısım.


haptophil : n. Antikor'daki antijenle birleşen atom grubu.


imperception : n. İdrak edememe, duyu organları ile alınan herhangi bir uyarıyı zihinde manalandırmama, algılayama.


isolysis : n. Hayvan eritrositlerinin aynı türden diğer bir hayvan kanıyla karşılaştığı zaman, izolizin etkisiyle hemoliz oluşu.


jejunostomy : n. Jejunumun fistülizasyonu.


kysthoptosis : n. Vagina duvarlarının aşağıya doğru sarkması, vagina prolapsusu.


midgut : n. Embriyonda orta barsak.


nutrition : n. 1. Beslenme; 2. Besin maddesi, besin, gıda.


oxyphonia : n. Sesin anormal edrecede keskin olması hali, okisfoni.


pectus : n. Göğüs, thorax.


pellet : n. 1. Küçük ahp, 2. Tanecik; 3. Derialtına implante edilmek suretiyle kullanılan geç emilme niteliğine sahip steroid hormon (östorjen, testosteron v.s.) preparatı.


phagocytose : v. Bakterileri ve diğer yabancı maddeleri yoketmek.


pneumolith : n. Akciğer taşı.


pyelic : a. Böbrek pelvisi (pelvis renalis) ile ilgili.


scalp : n. Başın saçlı yerinin derisi, saçlı deri.


skeletogenous : a. İskelet dokusu yapan.


spongiocyte : n. Nevroglia hücresi.