Bugün : 29 Ağustos 2016, Pazartesi

Favorilere Ekle!

opposite nedir?

opposite : a. Karşı, aksi, zıt.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carnalism : n. Şehvete uyma, cismanilik.


chrysocyanosis : n. Altın tedavisini takiben görülen deri üzerinde morumsu-mavi pigmentasyonla belirgin durum.


contravolitional : a. İstemsiz, irade dışı.


electrocardiograph : n. Elektrokardiyogramı kaydeden cihaz, elektrokardiyograf.


eviration : n. 1. Testisleri çıkarma, kişiyi hadım etme; 2. Erkeğe has özelliklerin kaybı ile beraber kadınımsı özellikler gösterme; 3. Erkeğin kadın olduğuna inanmasıyla belirgin kuruntu hali, bu belirti ile karakterize paranoya.


fibroma : n. Selim tabiatlı bağ dokusu uru, fibrom.


hydrolase : n. biochem. Hidroliz yapan enzim, hidrolaz.


intra-arterial : a. Damar içinde hasıl olan, admariçi.


jury-mast : n. Omurganın göğüs bölümü ve başa destek olma amacıyla,özellikle belkemiği tüberkülozu veya omurga t ravmalarında kullanılan tesbit edici araç.


lumisterol : n. biochem. Ergosterolün bir izomeri.


pharyngonasal : a. Yutak ve buruna ait, yutak-burun.


phlegmon : n. Had, ilerleyici ve cerahatlanmaya doğru iden yaygın bağ dokusu iltihabı, flegmon, selülit, phlegmona.


pneumomediastinogram : n. İçeriye hava sevkedildikten sonra çekilen mediasten filmi.


pseud(o) : pref. Yalancı, yanlış psödo.


sedation : n. Teskin.


signature : n. Reçetede ilacın alınacağı şekli tarif eden kısım.


sinew : n. Sinir, tendon.


sociologist : n. Sosyoloji mütehassısı, sosyolog.


sociometry : n. İnsan hareket tarzını ölçmekle uğraşan sosyoloji dalı.


stroke : n. 1. İnme, felç; 2. Çarpma; 3. Nöbet, kriz.