Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

opposite nedir?

opposite : a. Karşı, aksi, zıt.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cryopexy : n. Retina ayrılmalarında dondurmak suretiyle yapılan cerrahi tesbit.


cyclotomy : n. Kirpik kasını kesme ameliyesi.


deciduomatosis : n. Kadın gebe olmadığı halde, hormonal sebeple endometrium'un desidüa'ya benzer aşırı ve düzensiz gelişim göstermesi.


doublet : n. Gözdeki kırma hatalarını düzletmek için yapılmış iki mercekten oluşan bir nevi gözlük.


drug : n. İlaç, ecza, drog.


epiglottidean : a. Eipglota ait, epiglotik.


erythroderma : n. Derinin anormal kızartısı, eritroderm.


expectorative : a. Balgam söktürücü.


extrasomatic : a. 1. Vücut dışında; 2. Vücutla ilişkisi olayan.


intake : n. Vücuda sokulanmadde.


phthisiologist : n. Akciğer tüberkülozu üzerinde uzmanlaşmış kimse, tüberküloz uzmanı.


gynecologic (al) : a. Jinekolojiye ait.


hectogram : n. Yüz gram, hektogram.


ingravescent : a. Şiddeti yavaş yavaş artan, ağırlaşan (hastalık).


masculinovoblastoma : n. Erkekleştirenyumurtalık tümörü.


narcissistic : a. 1. Narsisizm'le ilgili; 2. Narsisizm gösteren, narsizm'le belirgin.


odontogeny : n. Diş gelişimi, odontojeni.


palpebration : n.Göz kırpma.


paralgesia, par(a)esthesia : n. Uyuşma, karıncalanma, paraljezi (parestezi).


perodactylus : n. Parmakları doğuştan yeterince gelişmemiş veya şekil bozukluğu gösteren bebek.