Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

proband nedir?

proband : n. Jenetik bir hastalıkta, bu hastalıkla malul bir ailenin veya neslin incelenmesine yol açan kişi (herediter bir hastalık serisinde rastlanılan ilk hasta).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chirognomy : n. Kii karakterini belirtmek amacıyla elin tetkiki.


esthesiology : n. Duyu organlarının bilimsel incelenmesi, estesoloji.


gambir : n. See: Catechu.


hamamelis : n. Hamamelis virginia (bir çeşit çalı).


ichthyophobia : n. Balıklara karşı tiksinti duyma, balık eti yemekten aşırı derecede iğrenme.


interpupillary : a.Gözbebekleri arası.


intrapleural : a. Plevraiçi.


lientery : n. Yenilen yemek hazmolmadan barsaklardan geçme suretile hasıl olan ishal, lienteri.


lymphonodus : n. Lenf düğümü, beze.


mel : n. Bal.


membranous, membranoid : a. Zarsı, zar biçim, membranaceus (membranosus).


microcyte : n. Normalden küçük eritrosit, mikrosit.


niclosamide : n. Erişkin barsak, barsak solucanlarının tedavisinde kullanılan bir madde.


ophthalmostat : n. Göz küresini hareket göstermesine engel olacak şekilde geçici olarak tesbit eden alet, oftalmostat.


pachyderm : n. Kalın derili hayvan.


paristhmion : n. Bademcik, tonsilla.


parotidectomy : n. Parotisin ameliyatla çıkarılmas,ı parotidektomi.


photalgia : n. Işık sebebiyle meydana gelen göz ağrısı, gözün ışıktan ğarıması, fotalji.


pneumograpy : n. 1. Akciğerin tarifi; 2. Kontrast madde olarak hava veya gaz zerkettikten sonra yapılan radyografi.


porotgram : n. Portografiden elde edilen film.