Bugün : 26 Eylül 2016, Pazartesi

Favorilere Ekle!

proband nedir?

proband : n. Jenetik bir hastalıkta, bu hastalıkla malul bir ailenin veya neslin incelenmesine yol açan kişi (herediter bir hastalık serisinde rastlanılan ilk hasta).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcic : a. biohcem. a) Kireç veya kalsiyuma ait; b) Kalsiyumlu, kireçli.


cecoileostomy : n. Çekum ile ileum arasında, ağız ağıza dikerek geçit oluşturma.


coloboma : n. Göz küresinde veya bu organın herhangi bir kısmında mevcut olan konjenital fsitül.


dermalgia : n. Deri nevraljisi, cilt iltihabı, dermalji.


focalization : n. 1. Temerküz; 2. Muayyen mıntıkaya hasretme (hastalık), fokalizasyon.


uveitic : a. 1. Uvea iltihabı ile ilgili; 2. Uvea iltihabı gösteren, uvea'da iltihapla belirgin.


hemorrhoidectomy : n. Hemoroidlerin ameliyatla çıkarılması.


heterocladic : a. Değişik arter dalları arasında anastomoz gösteren.


hydrometrocolpos : n. Uterus ve vaginada sulu sıvı toplanması.


imperception : n. İdrak edememe, duyu organları ile alınan herhangi bir uyarıyı zihinde manalandırmama, algılayama.


in situ : adv. Asıl yerinde, tabii vaziyetinde.


lithokonion : n. Mesane taşlarını ezip toz haline getirmede kullanılan alet.


luminescent : a. See: Luminous.


lymphokinesis : n. Yarımdairesel kanallardaki endolenf hareketi.


mesocele : n. Sylvius kanalı, mezosel.


myelotome : n. Ameliyat esnasında omurilikteki sinir demetlerini kesmede kullanılan özel bistüri, miyelotom.


odontoceramic : a. Porselen dişe ait.


oxyacoia : n. İşitme duyusunun keskin oluşu, işitme keskinliği.


peptidase : n. biochem. Peptid veya peptonları aminoasitlere parçalayan enzim sınıflarından biri, peptidaz.


peripenial : a. Penis çevresinde, penis'i çevreleyen.