Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

proband nedir?

proband : n. Jenetik bir hastalıkta, bu hastalıkla malul bir ailenin veya neslin incelenmesine yol açan kişi (herediter bir hastalık serisinde rastlanılan ilk hasta).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canine : n.&a. 1. Köpek (azı) dişi, dens caninus; 2. Köpek dişine ati.


cachectic : a. Beden zafiyetine ait.


diuril : n. Chlorothiazide'in müstahzar adı.


E.C.G. : n. Elektrokardiogram kelimesi için kullanılan kısaltma.


galactagogue : a. & n. 1. Süt getirici; 2. Süt ifrazını çoğaltan ilaç (faktör).


hematobium : n. Kanda yaşayan bir organizma.


hydrocephalus : n. Beyide su toplanması, hidrosefali.


iridoptosis : n. İris düşmesi.


karyo- : pref. Çekirdek anlamına önek.


lepromatous : a. 1. Leprom ile ilgili; 2. Leprom görünümünde; 3. Leprom gösteren, leprom'lardan oluşan.


macromastia : n. Memelerin aşırı büyüklüğü, büyük memelilik, makromasti.


manganite : n. biochem. Bir manganez filizi.


mucus : n. Sümük, mukoza saglısı, mukus.


onychoclasis : n. Tırnak kırılması.


pause : n. Kesinti, durma, duraksama, herhangi bir faaliyetin geçici olarak durması ile belirgin devre.


percent : a. Yüzde, %.


quartile : n. istatistik grafiklerinde %50 nispetini gösteren ortalamahattın üstünde ve altında bulunan %25 ve %75 nispetlerini gösteren hatlardan biri.


renipuncture : n. Böbrek kapsülü ameliyatı.


Rh Factor : n. Çoğu insanların kanında bulunan pıhtılaştırıcı bir madde, Rh faktörü.


rudimentary : a. Güdük kalmış, gelişmemiş, rüdimanter.