Bugün : 26 Haziran 2016, Pazar

Favorilere Ekle!

proband nedir?

proband : n. Jenetik bir hastalıkta, bu hastalıkla malul bir ailenin veya neslin incelenmesine yol açan kişi (herediter bir hastalık serisinde rastlanılan ilk hasta).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brontophobia : n. Gök gürlemesinden aşırı korkma.


chromatic : a. 1. Boyanabilen; 2. Renge ait, kromatik.


cushing's syndrome : n. Klinik bakımından Cushing hastalığına benzer.


electromyography : n. Hareket halindeki bir adele tarafından meydana getirilenelektrik akımlarının yazılı olarak kaydedilmesi, elektromiyografi.


tenophyte : n. Kirişte kemiksi oluş.


vaccinal : a. 1. Aşıya veya aşılamağa ait; 2. İneklerdeki çiçek hastalığı ile ilgili.


haphephobia : n. Dokunulmaktan aşırı ürkme, diğer bir şeyin veya bir kişinin kendisine değmesinden anormal şekilde korkma.


hydrocephaloid : a. Hidrosefaliye benzer.


hydrochlorothiazide : n. Chlorathiazid'e oranla daha güçlü bir diüretik.


hyperisotonic : a. Osmotik basıncı izotonik eriyiğin basıncından daha yüksek, hiperizotonik.


hyperpigmentation : n. Pigmentasyonun artması veya aşırı derecede olması.


iridochoroiditis : n. İris ve koroid iltihabı, iridokoroid.


konometer : n. Havadaki toz miktarını ölçen alet.


micrencephaly : n. Beynin anormal ve küçük ve tamg elişmemiş olması, mikrensefali.


multipolar : a.Çok kutuplu, multipolar.


plaster : n. 1. Yapışkan şerit, deriye uygulanan üzeri yapışkan steril banta; 2. Ağrıyı kesme veya veziküller oluşturma amacıyla deri üzerine uygulan ilaç emdirilmiş yapışkan kağıt veya bez, yakı; 3. Vücudun herhangi bir kısmında hareketi önleme amacıyla kullanılan, kalsiyum sülfat'dan ibart madde, alçı.


pyrolysis : n. biochem. Sıcak tesiriyle erime.


resinol : n. Cilt taharrüşlarına karşıkullanılan sarı bir yağ.


splanchnomegaly : n. Organ büyümesi, organ büyüklüğü.


spongi(o)- : pref. 1. Sünger, süngerle ilgili; 2. Sünger şeklinde, süngersi.