Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

proband nedir?

proband : n. Jenetik bir hastalıkta, bu hastalıkla malul bir ailenin veya neslin incelenmesine yol açan kişi (herediter bir hastalık serisinde rastlanılan ilk hasta).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchiole : n. Nefes yollarının akciğer lobülleri içindeki parçası, bronşiyol.


copremesis : n. Dışkı kusma.


creosote : n. biochem. Odun katranından çıkarılan sarı renkli çok kırıcı yağ, kreozot.


cyema : n. Gebelik ürünü, rahim içinde gelişmekte olan embriyo veya fetüs.


tiploidy : n. Hücrenin yarısı anneden yarısı babadan gelmek üzere, türe has kromozom sayısı göstermesi hali (insan vüctu hücrelerinde 23'ü anneden 23'ü babadan gelmek üzere 46 kromozom bulunur).


dispersion : n. 1. İntişar, dağılım, dağılma, çözgünlük; 2. Ayrışma; .Erime (ışın); 4. Koloid solüsyonu.


emetine : n. biochem. Ipeac'dan elde edilen beyaz bir toz (alkaloid) olup, bazı dizanteri tipleri için faydalıdır, emetin (C15N22NO2).


eukinesia : n. Normal çalışma, bir hareketin veya görevin yeterli ve normal yapılması.


physocephaly : n. Saçlı deri altında gaz (hava) toplanması.


hematoporphyrin : n. biochem. Hemoglobin ayrışmasından meydana gelen, demirsiz bir hem türevi.


hemiepilepsy : n. Yarım epilepsi (vücudun tek tarafında olan).


homogenize : v. Homojenleştirmek.


hyperthermalgesia : n. Sıcaklığa karşı anormal duyarlık.


micro- : pref. Küçük, ufak.


morphogenetic : a. Morfogenez'le ilgili.


odontoseisis : n. Diş seyrekliği.


overfunction : n. See: Overactivity.


phenolization : n. Efnekte yaraları fenik asit (karbolik asit) eriyiği ile temizleme, fenolizasyon.


podalic : a. 1. Ayaklarla ilgil; 2. Ayaklar aracılığıyla gerçekleştirilen.


postbulbar : a. Medulla oblongata arkasında.