Bugün : 21 Ekim 2016, Cuma

Favorilere Ekle!

proband nedir?

proband : n. Jenetik bir hastalıkta, bu hastalıkla malul bir ailenin veya neslin incelenmesine yol açan kişi (herediter bir hastalık serisinde rastlanılan ilk hasta).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dentibuccal : a. Yanak ve dişlere ait.


epithelialization : n. Çıplak bir bölgede epitel çoğalması, yara iyileşmesinin en son safhası.


feed : v. 1. Beslemek, gıda vermek, yedirmek; 2. Beslenmek, gıda almak; 3. Yiyecek, gıda, havyan yemi.


glucosuria : n. İdrarda şeker miktarının çoğalması, glükozüri.


gram : n. Gram.


phthisiologist : n. Akciğer tüberkülozu üzerinde uzmanlaşmış kimse, tüberküloz uzmanı.


hemochromogen : n. biochem. Hem ve azotlu bir maddenin birleşmesinden meydana gelen cisim.


idiohypnotism : n. Kendi kendine telkinle hipnoz meydana getirme.


kleptophobia : n. 1. Hırsızlık etmekten aşırı korkma; 2. hırsızlardan aşırı korkma, herhangi bir şeyinin çalınmasına karşı aşırı korku besleme.


microbrachius : n. Kolları normale oranla çok küçük olan fetüs.


microinvasion : n. Cüz'i yayılma, malign hücrelerin ancakkendisine komşu dokuya çok az miktarda yayılma göstermesi.


papain : n. Fibrin ve diğer bazı proteinleri parçalayan papain maddesi.


phytophotodermatitis : n. Bazı bitkilerle temastan sonra güneş ışınlarına maruz kalış sonucu deri üzerinde oluşan iltihabi durum, fitofotodermatit.


purulence : n. Cerahat toplama, cerahatlandırma.


rectified : a. Tasfiye edilmiş, saf hale getirilmiş.


sialoma : n. Salya bezi tümörü, siyalom.


sphenomaxillary : a. Sfenoid (kaması) ve üstçene kemiklerine ait.


sphenosis : n. Pelvis darlığı sebebiyle fetüs başının, ilerlemeyerek doğum kanalına sıkışması.


sulfanilate : n. biochem. Sülfanilik asidin tuzu, sülfanilat.


syphilology : n. Frengi bilgisi, sifiloloji.