Bugün : 28 Ağustos 2016, Pazar

Favorilere Ekle!

proband nedir?

proband : n. Jenetik bir hastalıkta, bu hastalıkla malul bir ailenin veya neslin incelenmesine yol açan kişi (herediter bir hastalık serisinde rastlanılan ilk hasta).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ductule : n. Kanalcık, borucuk, ductulus.


emergency : n. Acil hal.


gastric : a. Mideye ait, midevi, gastrik, gastricus.


gastricism : n. Mide bozukluğu.


gonadotherapy : n. Gonad hücreleri ile yapılan tedavi.


hydroxyl : n. biochem. Tek değerli HO radikali, hidroksil.


hypogenitalism : n. Cinsiyet organlarının gelişme yetersizliği gösterişi, cinsiyet bezlerinde salgı yetersizilği nedeniyle kişinin yetişkin çağa erişmesine rağmen cinsel organlarının gerekli büyüklüğü kazanamaması hali.


immunodefiency : n. Kişide, herhangi bir sebeple yeterli bağışıklık oluşamaması hali, bağışıklık yetersizliği.


iridorrhexis : n. İris yırtılması.


ischomenia : n. Aybaşı kanının akmaması, adet görmeme.


leptocytosis : n. Kanda leptosit bulunması, leptositoz.


lysozyme : n. Hayvan ve bitki dokularında bulunan ve bakterileri yok eden madde, lisozim.


monocytopenia : n. Kanda monosit azalması, monositopeni.


neurothlipsis : n. Sinir üzerine yapılan taziyk.


orrhomeningitis : n. Seröz zar iltihabı.


osteosclerotic : a. 1. Osteokleroz'la ilgili; 2. Osteokleroz gösteren, osteoskleroz'la belirgin.


phytogenesis : n. Bitki türlerinin zamanının seyri içinde geçirdiği evrim, belli bir bitki türünün ilk şeklinden bugünkü şekline kadar geçirdiği tarihsel aşama, fitogenez.


polythiazide : n. Diüretik.


pseudoedema : n. Deri üzeirnde ödem'i andıran yaygın kabarıklık hali, yalancı ödem.


pterygomaxillary : a. Kanatsı çıkıntı ve damak kemiğine ait.