Bugün : 23 Ocak 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

proband nedir?

proband : n. Jenetik bir hastalıkta, bu hastalıkla malul bir ailenin veya neslin incelenmesine yol açan kişi (herediter bir hastalık serisinde rastlanılan ilk hasta).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cytocentrum, : n. see: Centrosome.


disulphide : n. biochem. Disülfür, bir element ile iki atom kükürtten bileşik bir madde.


eradication : n. kökünden kazıma, kökünü kurutma, tatamen ortadan kaldırma.


intumecsentia : n.Şişlik, şişkinlik, kabarıklık.


iridoconstrictor : n. Gözbebeğini daraltıcı (kas veya ilaç).


isograft : n. Alıcı ile aynı genetik yapıya sahip kimseden alınan gref (Tek yumurta ikizinden alınan gref gibi).


karyota : n. Nüveli hücreler.


malocclusion : n. Çiğneme sırasında dişlerin kapanmaması.


nucleoprotamine : n. biochem. Umumiyetle balık yumurtasında bulunan protamin ve nükleik asit bileşimi.


orchidectomy : n. See: Orchiectomy.


orthoptics : n. Görme eksenlerinin düzeltilmesi bilimi.


paraphrenitis : n. Diafragma'ya komşu dokuların iltihabı.


pelletierine : n. biochem. Barsak şeritlerine karşı kullanılan ve nar kabuğundan çıkarılan bir alkaloid.


phenology : n. İklim şartları ve mevsim değişikliklerinin hayvan ve bitkiler üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalı, fenoloji.


phonism : n. Marazi olarak aslında olmayan bir sesi duyma, fonizm.


polysinosinic-polycytidylic acid : n. Suni bir nükleik asid.


scoop : n. Ölü dokuları temizlemede kullanılan kaşık şeklinde cerrahi alet, kaşık.


somatoschisis : n. Omur cisimlerinin yarılması.


spodylotherapy : n. Omurga hastalıklarının tedavisi.


sycophancy : n. Mesuliyetsizlik, zihnen veya ahlaken başkasına tabi olma hali.