Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

proband nedir?

proband : n. Jenetik bir hastalıkta, bu hastalıkla malul bir ailenin veya neslin incelenmesine yol açan kişi (herediter bir hastalık serisinde rastlanılan ilk hasta).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brilliant green : n. Antiseptik anilin boyası.


cardiophobia : n. Kalb hastalığı korkusu, kalb hastası olacağından aşırı korkma.


charcot's : n. İleri derecede tabes dorsalis veya syringomyelia vakaları ile birlikte görülen, bir eklemin tam anlamıyla düzensiz şekilde hareket etmesi hali.


congestive : a. Konjestiyona ait, konjestif.


erythemia : n. Kanda eritrosit sayısının aşırı miktarda artışı ve derinin kırmızımtırak renk alışı ile belirgin kronik hastalığı, polisitemi rubra, eritremi.


flatfoot : n. Düztabanlık.


hydriatry : n. Hastalıkların su ile tedavisini konu alan bilim dalı, su tedavisi bilimi.


mirror : n. Ayna.


myelogeny : n. Sinir lifleri miyelin kılıflarının gelişi, miyelojeni.


nonacid-fast : a. Asite dirençsiz (Boyanmasını takiben %1 hidroklorik asit ihtiva eden alkol ile işleme tabi tutulduğu zaman rengini kaybeden bakterinin bu niteliğini belirtmede kullanılan terim).


omphalopagus : n. Göbek bölgelerinden birbirine yapışık ikiz hilkat garibesi.


pecten : n. 1. Tarak; 2. Çatı kemiği, ospubis; 3. Tarak şeklinde uzantılarg österen herhangi bir oluşum; 4. Kuşların ve bazı balıkların gözlerinde bulunan damardan zengin perdemsi oluşum; 5. Anal kanalın alt kısmında, bağ dokusu içinde kesif şekilde adğılmış ince kas liflerinin oluşturduğu kuşak şeklindeki bölge, anüs pekteni, anal pekten.


peroral : a. Ağız olu ile, peroral, per os.


polya operation : n. Kısmi gastrektomi.


proct : pref. 1. Rektum anlamına önek; 2. Anüs anlamına önek.


prosecretion : n. Secretin" öncüsü madde.


reticulosis : n. See. Reticulocytosis


specialism : n. Belli bir konu üzerinde yoğunlaşma, belli bir tıp dalı üzerinde uzmanlaşma.


spermary : n. Erkek üreme bezi, cinsiyet guddesi.


tetanophilic : a. tetanoz toksinine mukavemeti az olan.