Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

pylorus nedir?

pylorus : n. Midenin onikiparmak barsağaaçıldığı delik, mide kapısı, pilor.

pylorus spasm : Pilorda kasılma, pilor spazmı.


pylorus stenosis : Pilorun nedbe veya tümörlerle daralması, pilor stenozu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharorrhaphy : n. Göz kapağı kenarlarını birbirine dikme (Göz kapağı aralığını daraltma veya kapatma amacıyla uygulanır).


carbaminohaemoglobin : n. Karbondioksidle hemoglobinin birleşmesi ile meydana gelen bileşim, kandaki CO2'nin bir kısmı bu şekilde taşınır.


chorioadenoma : n. Koryon hücrelerinden gelişen iyi huylu tümör, karyon adenomu, karyoadenom.


desferrioxamine : n. Demir zehirlenmesinde kullanılan bir madde.


electrosection : n. cildi kesmek veya yumuşak dokuları ayırmak için uygulanan cerrahi diyatermi tekniği.


estivoautumnal : a. Yaz ve sonbaharla ilgili, yaz ve sonbahar'da oluşan veya görülen.


ethnic(al) : a. Irki, ırka ait, ırksal


subfamily : n. Hayvan ve bitkierin sınıflandırılmasında aile ile cins arasında yer alan grup, alt-familla, alt-aile.


gynatreisa : n. Konjenital olarak vagina deliğinin yoluğu, jinatrezi.


homozygosis : n. Zigot'ta gen çiftini oluşturan iki gen (allele)'in birbirinin aynı oluşu hali, homozigoz.


hyoglossus : n. Dilaltı, hiyoglas.


hyperchromatic : a. 1. Pigment fazlalığı gösteren, koyu renkli; 2. Boya alma yeteneği fazla, koyu boyanan; 3. Aşırı kromatin ihtiva eden.


iodid(e) : n. biochem. İyodür, iyodür asidinin tuzu.


lamellar : a. Lamele ait.


lithologist : n. Vücutta patolojik olarak oluşan taşlar (litoloji) uzmanı, litolog.


meiotic : a. 1. Meyozis'le ilgili; 2. Meyozis şeklinde bölünme gösteren, meyotik.


nucleoid : a. Çekirdek şeklinde, çekirdeğe benzeyen.


oligosideremia : n. Kanda demir azalması, oligosideremi.


phallodynia : n. Penis ağrısı, falodini.


pneumatometry : n. Solunum hareketlerini ölçme (bilgisi).