Bugün : 22 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

pylorus nedir?

pylorus : n. Midenin onikiparmak barsağaaçıldığı delik, mide kapısı, pilor.

pylorus spasm : Pilorda kasılma, pilor spazmı.


pylorus stenosis : Pilorun nedbe veya tümörlerle daralması, pilor stenozu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastula : n. Morula'yı oluşturan hücre kümesinin artması ve ortada boşluk farklılaşmak üzere yeni bir diziliş göstermesiyle belirgin gelişim devresindeki gebelik ürünü.


cephalopathy : n. Baş vya beyini ilgilendiren herhangi bir hastalık veya patolojik lezyon.


chloride : n. biochem. Klorür.


choledochoenterostomy : n. Ana safra kanalı ile ince barsak arasında ameliyatla geçit oluşturma.


extrapulmonary : a. 1. Akciğerler dışında; 2. Akciğerlerle ilişkisi olmayan.


gastrocolpotomy : n. Karın duvarı aracılığıyla vagina'nın üst bölümüne kesit yapma, bu şekilde kesit yaparak vagina'ya girme.


geriodontics : n. Yaşlılık çağındaki diş problemleri ve tedavilerini konu alan dişçilik dalı.


uterosclerosis : n. Rahim sklerozu.


utricle : n. 1. Kırbacığa (içkulağın zar labirentine ait bir parça) utriculus.


gustatory : a. tatma duyusuna ait, tadıma yardım eden, gustatorius.


hydantoin : n. biochem. Allantoinden elde edilen billüri bazik madde.


incompatibility : n. İki ilacın birbiriyle uyuşmaması hali, enkompatibilite.


incubation : n. Bir hastalık mikrobunun bedene girmesiyle arazının meydana çıkması arasındaki müddet, kuluçka devresi, enkübasyon.


maculopapule : n. 1. Hem makül hem papül nitelikleri gösteren deri lezyonu; 2. Makül üzerinde oluşmuş papül, makülopapül.


mono-amine-oxidase : n. Beyinde kate-kolaminlerin ve serotoninin parçalanmasında rol oynayan bir enzim.


myelosis : n. Granülositik lösemi, miyeloz.


onychotrophy : n. Tırnakların beslenmesi, onikotrofi.


oscheoncus : n. See: oscheoma.


otoblennorrhea : n. Kulaktan mukoza akması, otoblenori.


parametric : a. Uterus çevresinde bulunan, parametrik.