Bugün : 30 Ağustos 2016, Salı

Favorilere Ekle!

pylorus nedir?

pylorus : n. Midenin onikiparmak barsağaaçıldığı delik, mide kapısı, pilor.

pylorus spasm : Pilorda kasılma, pilor spazmı.


pylorus stenosis : Pilorun nedbe veya tümörlerle daralması, pilor stenozu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

circumcorneal : a. Kornea çevresinde.


coliuria : n. İdrarda Escherichia coli bulunuşu.


cytocarcinoma : n. 1. Kistik oluşumlar gösteren adenokarsinom, cystaadenocarcinoma; 2. Kistik dejenerasyon gösteren karsinom.


diuresis : n. İdrar ifrazının çoğalması.


dorsodynia : n. Sırt kaslarında duyulan ağrı, sırt ağrısı.


epileptosis : n. Epilepsiye bağlı olarak gelişen herhangi bir akıl hastalığı.


ferruginous : a. biochem. Demirli, demiri havi, demir pasına benzer, demir pası renginde.


foreskin : n. Sünnet derisi, gulfe.


physiotherapist : n. Fizik teadvi uzmanı.


Hanot's disease : n. Sarılıkla birlikte hipertrofik karaciğer sirozu, dalak büyümesi ve yüksek ateşle seyreden klinik bir tablo.


homoerotic : a. 1. Homoerotizm'le ilgili; 2. Homoseksüel, eşcinsel.


hydrolactometer : n. Sütteki su yüzdesini ölçmede kullanılan araç, laktometre.


hypinosis : n. Kandaf ibrin miktarının ileri derecede azalması, fibrin eksikliği.


intraureteral : a. Ureter içi, ureter içinde.


meningococcemia : n. Kanda menengokokların bulunması, menengokoksemi.


microsomia : n. Vücudun anormal kısalığı, cücelik, bodurluk, mikrosomi.


monorchism : n. Tek testisi olma hali, tek hayalılık, monorkizm.


onco- : pref. Şiş veya tümörle ilgili.


onychoma : n. Tırnak ve tırnak yatağı tümörü.


platyhelmintes : n. Yassı solucanları kapsayan helment kolu (Kapsadığı başlıca sınıflar Cestoidea ve Trematoda'dır).