Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

pylorus nedir?

pylorus : n. Midenin onikiparmak barsağaaçıldığı delik, mide kapısı, pilor.

pylorus spasm : Pilorda kasılma, pilor spazmı.


pylorus stenosis : Pilorun nedbe veya tümörlerle daralması, pilor stenozu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carboluria : n. İdrarda karbolik asit (phenol) bulunuşu.


chemoreceptor : n. Vücuttaki kimyasal değişimleri hissederek refleks etki ile bir kısım vücut fonksiyonlarını düzenleyen hücre topluluğu (özellikle carotid ve aortik cisimciklerde bulunan bu hücre kümeleri vücuttaki kimyasal değişimlere karşı hassastır. mesela bu mekanizma ile kanın O2 seviyesini kontrol altında tutarlar ve buna göre solunum ve dolaşım merkezlerinin çalışmasını düzenlerler).


chollateral : n. Arterlerin yandalları.


choroidal : a. Choroid (choroiden) ile ilgili.


denominator : n. Pelvis girimine giren fetal parçanın aşağıda bulunan en belirgin yeri, klavuz nokta (Klavuz nokta vertex gelişinde oksiput, makat gelişinde sakrum, yüz gelişinde çenedir).


dystocia : n. Zahmetli veya yavaş doğurma, distosi.


ectropion : n. Gözkapaklarının serbest kenarlarının dış tarafa kıvrılmaları.


entomion : n. Parietal kemiğin mastoid açısının ucu.


esterase : n. biochem. Ester bağlarının hidrolizini sağlayan enzim.


graphophobia : n. Yazmaktan sebepsiz yere korkma, yazma korsu.u


lability : n. 1. Dayanıksızlık; 2. Kararsızlık.


meningosis : n. Zar vasıtasiyle kemiklerin birbirine temas etmesi, meningoz.


metachrosis : n. Renk değişimi, rengin değişmesi, metakroz.


pleurororrhea : n. Plevra boşluğunda sıvı bulunması.


pseudodiphtheria : n. Difteri basili dışında herhangi bir bakteri nedeniyle difteri'dekine benzer yalancı zarlar oluşması ile belirgin durum, yalancı difteri.


sagittal : a. Sajital, oksal sagittalis sulcus sagittalis yönünde olan.


spirocheturia : n. İdrarda spiroketlerin bulunuşu, spiroketüri.


teleradiography : n. Paralel röntgen ışınları ile (2 m.den veya daha uzaktan) alınan ve organların tabi büyüklüğünü gösteren röntgen resmi.


tetanoid : a. Tetanoz şeklinde.


therapist : n. Belli bir tedavi yöntemi üzerinde uzmanlaşmış kimse, terapist