Bugün : 24 Ekim 2016, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pylorus nedir?

pylorus : n. Midenin onikiparmak barsağaaçıldığı delik, mide kapısı, pilor.

pylorus spasm : Pilorda kasılma, pilor spazmı.


pylorus stenosis : Pilorun nedbe veya tümörlerle daralması, pilor stenozu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clyster : n. Rektum yoluyla kalın barsağa sıvı sevketme, lavman, klizma.


corticobulbar : a. Beyin korteksi ve medulla oblongata ile ilgili.


cricotracheotomy : n. Krikoid kıkırdak aracılığıyla trakea'ya kesit yapma, krikoid kıkırdak üzeirnden geçrekleştirilen trakeotomi.


dysopia, dysopsia : n. Görme güçlüğü.


emmeniopathy : n. Adetleri ilgilendiren herhangi bir bozukluk, adet düzensizliği


exopthalmia : n. See. exophthalmos.


fellation : n. Penisin cinsel eş tarafından ağıza alınması, penisin ağız ve dil yoluyla uyarılmas4.


gonecystopyosis : n. Seminal vezikülün cerahatlanması.


hemihypertrophy : n. Vücudun tek taraflı büyümesi, vücudun yarısının aşırı büyüklüğü.


hyperbilirubinemia : n. Kanda bilirubin fazlalığı.


intraluminal : a. Tübe benzer, içi boş bir oluşumun içinde.


laryngopharyngitis : n. Gırtlak ve yutağın iltihabı, larengofarenjit.


mastoplasia : n. Meme dokusu hiperplazisi, mastoplazi.


neokinetic : a. İradi kas kontrolünü düzenleyen sinir hareketi mekanizmaya ait.


neurorelapse : n. Frengi tedavisinden sonra beliren had sinir semptomları.


noctiphobia : n. Marazi gece (Karanlık) korkusu, noktifobi.


olfaction : n. Koklama (duyusu).


ophthalmocarcinoma : n. Göz kanseri.


pediatry : n. Çocuk hastalıkları ve tedavilerini konu alan tıp dalı, pediatri.


paranucleus : n. Hücre sitoplazmasında, bazan çekirdek yakınında görülen küçük cisimcik.