Bugün : 02 Aralık 2016, Cuma

Favorilere Ekle!

pylorus nedir?

pylorus : n. Midenin onikiparmak barsağaaçıldığı delik, mide kapısı, pilor.

pylorus spasm : Pilorda kasılma, pilor spazmı.


pylorus stenosis : Pilorun nedbe veya tümörlerle daralması, pilor stenozu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choletherapy : n. Safranın ilaç olarak kullanılması.


chromomere : n. Kromatin iplikçiği üzerindeki kromatin tanesi, mitoz esnasında kromatin ağı (spireme) oluşturan iplikciklerin üzerinde boncuk taneleri şeklinde dizilen kromatin taneciklerinden her biri.


cupric : a. biochem. Bakırdan içinde bakır olan.


ectosphenoid : n. Üçüncü kama biçim kemiği.


encyesis : n. Normal gebelik.


endamoeba : n. Vücutta parazit olarak yaşayan amipler.


epimenorrhea : n. Menstruasyonun sık olması, sık sık adet görme.


exflagellation : n. Protozoon'n dışarıya doğru kamçı şeklinde uzantılar meydana getirmesi.


gelatin(e) : n. biochem. deri ve diğer bağ dokusu elementlerinin kısmi hidrolizinden elde olunan madde, tutkal hülasası.


uterotubal : a. Rahim ve salpenkse ait.


heterometaplasia : n. Geliştiği kısmın normal yapısından farklı doku oluşması hali.


initis : n. 1. Kas dokusunun iltihabı, miyozit; 2. Bağ dokusunun iltihabı, fibrozit.


intertubular : a. Tübler veya tübül'ler arası, tübler veya tübüller arasında.


macrotia : n. Dış kulağın aşırı büyüklüğüü, makroti.


mesorrhaphy : n. Mezenter dikişi, mezonun dikilmesi.


neuritis : n. Sinir iltihabı, nevrit.


nosohemia : n. Herhangi bir kan hastalığı, nozohemi.


nystagmic : a. 1. Nistagmus'la ilgili, nistagmus'a bağlı; 2. Nistagmus gösteren, nistagmik.


orderly : n. Hastane hademesi.


osmophobia : n. Marazi koku korkusu, ozmofobi.