Bugün : 27 Haziran 2016, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pylorus nedir?

pylorus : n. Midenin onikiparmak barsağaaçıldığı delik, mide kapısı, pilor.

pylorus spasm : Pilorda kasılma, pilor spazmı.


pylorus stenosis : Pilorun nedbe veya tümörlerle daralması, pilor stenozu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botfly : n. Larvaları insan ve bazı memeli hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayan atsineği v.b. türlere ait herhangi bir sinek.


capric : a. biochem. Yağlı bir asit, kaprik.


clohinesterase : n. Biochem. Asetil kolini asetik asit ve koline parçalayan enzim, kolinesteraz.


colpoperineoplasty : n. Vagina ve perine üzerinde yapılan estetik ameliyat (özellikle vagina ve perine'yi içine alan yırtığı onarma için yapılır).


endosmometer : n. Bir maddenin endosmoz derecesini ölçen alet.


evaporate : n. Isı yardımıyla sıvı bir cismin gaz haline dönüşmesi, buharlaşma.


teratophobia : n. Marazi ucube doğurma korkusu, teratofobi


uterolith : n. Rahim taşı, uterusta taş birikmesi


hydrometra : n. Uterusta sulu sıvı toplanması.


intermediary : a. Arada meydana gelen seyir esnasında oluşan.


involutionary : a. Gayriihtiyari, istemeyerek.


jugate : a. Kenetlenmiş.


mesotitis : n. Orta kulak iltihabı.


neurocanal : n. Omurilik merkez kanalı.


oxygenic : n. 1. Oksijenle ilgili; 2. Oksijenden oluşmuş, yapısında oksijen bulunan, oksijenli.


postaxial : a. Eksen kemik araksı.


potash : n. biochem. Potas, kalya taşı, potasyum hidrat.


rep : n. Bir röntgen ışınım birimi (doku gramı başına 93 erg veren ışınım).


satellitosis : n. Genel felç (paralizi jeneral) de beyin korteksindeki gangliyon hücreleri etrafında serbest hücre nüvelerinin toplanması.


sawtoothed : a. Kenarları testere gibi ince çıkıntılarg österen, testere dişli.