Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

pylorus nedir?

pylorus : n. Midenin onikiparmak barsağaaçıldığı delik, mide kapısı, pilor.

pylorus spasm : Pilorda kasılma, pilor spazmı.


pylorus stenosis : Pilorun nedbe veya tümörlerle daralması, pilor stenozu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

discrete : a. Ayrı.


embryotrophy : n. İlkel embriyonun beslenmesi.


endocomplement : n. eritrositte bulunan bir kompleman.


epileptiform, epileptoid : a. Epilepsiye benzer, sar'ası.


ileocecostmy : n. İleum ile çekum arasında anastomoz yapılması, ileoçekostomi.


inductotherm : n. Elektrik endüksiyonu ile yüksek beden harareti meydana getiren cihaz, endüktoterm.


intradermal : a. Deri içinde.


isoagglutination : n. Bir serum'un, ihtiva ettiği isoagglutinin'ler sebebiyle aynı türden diğer bir hayvan eritrositlerinde kümeleşme meydana getirmesi, izoaglütinasyon.


juxta-epiphysial : a. Epifize yakın veya bitişik.


kelotomy : n. Boğulmşu fıtıkta, fıtık halkasına kesit yaparak fıtığı ortadan kaldırma ameliyatı.


leiotrichy : n. Saçların düz oluşu, düz (kıvırcık olmayan) saça sahip olma hali.


ligator : n. Parmak uçlarının erişemediği derin kısımlardaki damar veya diğer bir oluşumu bağlamada kullanılan cerrahi alet.


microtome : n. Mikroskopla muayene için ince dilimlere kesme aleti, mikrotom.


millivolt : n. Voltun binde biri (mv).


misogamist : n. Evlenmeden nefret eden kimse, mizogram.


myxedema : n. Tiroid bezi salgısındaki yetersizliğe abğlı olarak gelişen metabolizma hızında düşüş, kuruluk gösteren deri altında yaygın ödemler, saçlarda dökülme, zihni işlevler ve konuşmada ağırlaşma ile belirgin hastalık, miksödem.


oophorohysterectomy : n. Yumurtalık ve uterusun ameliyatla çıkarılması.


phosphaturia : n. İdrarda fazla miktarda fosfat bulunuşu, fosfatüri.


premedication : n. Bir müdahaleden önce ilaçla hazırlama.


protophyte : n. Tek hücrli bitki veya nebati organizma.