Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pylorus nedir?

pylorus : n. Midenin onikiparmak barsağaaçıldığı delik, mide kapısı, pilor.

pylorus spasm : Pilorda kasılma, pilor spazmı.


pylorus stenosis : Pilorun nedbe veya tümörlerle daralması, pilor stenozu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cortical : a. 1. Bir organın dış zarına ait; 2. Kabuğa (kortekse) ait, coticalis.


desmitis : n. Bağ (ligaman) iltihabı.


dialytic : a. biochem. Diyalize ait.


fluoroscope : n. Röntgen ışınlarının yardımı ile iç organların görülebilmesini sağlayan alet, floroskop.


fregut : n.Embryo'da, gelişerek sindirim sisteminin büyük birkısmını (yutak, yemekborusu, mide, incebarsaklar) oluşturacak olan kısım.


gastroenteroptosis : n. mideve barsakların aşağı düşmesi (sarkması).


vacoular : a. 1. Vaküole ait; 2. Vaküollü.


irido- : pref. irid-.


marrow : n. İlik, medulla.


metrography : n. Uterus'un radyoopak madde ile dolduruluşunu takiben röntgen ışınları aracılığıyla filminin alınması, metrografi.


microprosopus : n. Küçük yüze sahip kişi, küçük yüzlü kimse.


mixture : n. Bir maddenin diğer bir madde ile karışımından meydana gelen terkip, karışım, mikstür.


mucoenteritis : n. Barsak mukozasının iltihabı.


myogenous : a. Kas dokusundan kaynaklanan.


oculomycosis : n. Gözün mantarlı hastalığı.


otogenous : a. Kulaktan kaynaklanan, otojen.


ovulen : n. Gebeliği önleme amacıyla kadın tarafından tablet şeklinde kullanılan östrojen-progesteron karışımı ilaç.


paretic : a. 1. Hafif felç ile ilgili; 2. Hafif felç gösteren, hafif felçli; 3. Dementia paralytica ile ilgili; 4. Dementia paralytic gösteren.


pheochrome : n. biochem. Krom tuzları ile koyu boyanabilen.


preanal : a. Anüs önünde.