Bugün : 23 Ocak 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

septuplet nedir?

septuplet : n. Bir arada doğan yedi çocuktan biri, yediz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiopulmonary : n. Kalbe ve akciğere ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


diptera : n. Emici veya delici nitelikte ağız yapısına sahip iki kanatlı böcekler takımı (Sinekler, sivrisinekler v.s.).


explantation : n. Vücuttan alınan doku veya hücrelerin sun'i ortamda yaşatılması.


fastigatum : n. Kırmızı nüve, al çekirdek.


fimbriate : a. Saçaklı, fimbriatus.


submaxilla : n. Altçene, mandibula.


hysteroptosis : n. Uterus sarkması (düşmesi).


lymphatogenous : a. Lenf kanalları veya lenf vasıtasiyle taşınan, lenfatojen.


lyssodexis : n. Kuduz hayvanın deri üzerinde meydanag etirdiği ısırık, kuduz köpek ısırığı.


mesenchyme : n. Gelişen embriyo'da üç ana tabaka (ectoderm, mesoderm, entoderm) arasındaki boşlukları dolduran ve özelikle mesoderm'den kaynaklanan hücre kümesi, mezenşim.


morula : n. Embriyonun ilk gelişim safhalarından olup, blastomerler salkım şeklinde bir araya gelirler.


pachy- : pref. Kalın, kalınlaşmış.


palmitin : n. Palmitik asit'in gliserin ile oluşturduğu bileşik, alitin (Hayvansal ve bitkisel yağlardan elde edilir).


peptone : n. biochem. Proteinlerin sindirilmesinde ara safhaya ait bir madde, pepton.


periurethritis : n. Uretra çevresindeki dokunun iltihabı, periuretrit.


phaloid : a. Penis'e benzeyen, penis şeklinde.


podedema : n. Ayak ödemi, bir veya her iki ayağın ödemi.


protistology : n. Tek hücreden oluşan mikro-organizmaları inceleyn bilim dalı, mikrobiyoloji, protistoloji.


proto-erythrocyte : n. Koyu boyanan bir nüveye sahip eritroblast.


protoplasia : n. Dokunun başlangıç haldeki ilk gelişimi, hücrelerin dokuyu oluşturmak üzere gösterdiği ön gelişim, protoplazi.