Bugün : 26 Nisan 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

septuplet nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

septuplet : n. Bir arada doğan yedi çocuktan biri, yediz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystonephrostomy : a. Safra keseis ile böbrek pelvisi arasında ameliyatla geçit oluşturma.


chondroitin : n. biochem. Kondroitik asit ayrışımında meydanag elen bileşim (C18H27NO14), kondrotin.


enterokinase : n. biochem. Barsak cidarından salgılanan ve tripsinojeni tripsine çeviren enzim, enterokinaz.


formaldehydogenic : a. biochem. Formaldehid yapan.


hydrate : n. v. biochem. 1. Su ile başka bir maddenin karışmasından vücuda gelen bileşim, hidrat; 2. su ile karışıp terkip yapmak.


hydrocortisone : n. Kortizon, yaşam için varlığı mutlak gerekli olan adrenal kortikal steroid.


hypo-asthesia : n. Bir bölgeye ait duyarlılığın azaltılması.


manic-depressive : a. Münavebe ile mani veya melankoli arzeden.


masticate : v. Çiğnemek.


meningocortical : a. Meninkslere ve kortekse ait.


molar : n. 1. Azıdişi, moler, molaris; 2. Bene ait.


monosexual : a. Cinsiyeti tek olan, yalnız bir cins karakter taşıyan.


necroscopy. : n. See: necropsy.


peripneumonia : n. See: 1. Pneumonia; 2. Pleuropneumonia.


pollute : v. Kirletmek, bulaştırmak.


polyplast : n. Gelişim sürecinde birbirinden farklı şekiller gösteren herhangi bir canlı.


postpallium : n.Rolando yarığı arkasındaki beyni korteksi.


sectioning : n. Mikrotomla dokulardan ince kesitler yapma.


sedan : n. Sedye, tahtıravan.


splinter : n. 1. Deri içine saplanan sivri uçlu küçük tahta, metal, cam v.s. parçası, kıymık; 2. Kırık sonucu kemikten ayrılan sivri uçlu küçük parça, sivri kırık parçası.