Bugün : 30 Eylül 2016, Cuma

Favorilere Ekle!

supratemporal nedir?

supratemporal : a. Şakaküsüt, şakak üstünde bulunan, şakaküstü kemiği, supratemporalis

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataphrenia : n. Zeka geriliği gösteren bir çeşit bunama hali, katafreni. (Tedavi ile düzelme şansı vardır).


circumflex : n. Kıvrık, dönük, circumflexus.


dysoxidizable : a. biochem. Kolaylıkla asitleşemeyen.


ectochoroidea : n. Koroid kılıfının dış tabakası.


elongation : n. Uzama, bir oluşumun boyca uzama göstermeis hali (Serviks uteri'de görüldüğü gibi).


endocomplement : n. eritrositte bulunan bir kompleman.


fluoridation : n. Fluor ilave edlimesi.


gasification : n. biochem. Gaz haline koyma.


hyalophagia : n. am yeme, hiyalofaji.


hyperphalangism : n. El veya ayak parmağında normal sayıdan fazla parmak kemiği bulunuşu hali, hiperfalanjizm.


leukemia : n. Lökositlerin devamlı şekilde çoğalması ve patolojik yapı göstermesi, lösemi (lemfoid veya miyeloid tipte olur).


nuchal : a. Ense ile ilgili, nuchalis.


orthodont : a. Normal (muntazam) dişli.


papillose : a. Meme başı şeklinde kabartılar gösteren, papilla'larla örtülü.


paste : n.1. Lapa; 2. Yakı, sert ile yumuşak arası kıvam gösteren madde, hamur, macun, özellikle tedavi amacıylahariçten kullanılan koyu kıvamda herhangi bir merhem.


pharygnotomy : n. Yutağı yarma ameliyesi, yutak ameliyatı, farengotomi.


polygenetic : a. Çeşitli kaynaklı olan, polijenez.


psychrotherapy : n. Hastalığı soğukla tedavi etme, soğuk hava tedavisi, psikroterapi.


spasmolysis : n. Spazmin çözülmesi.


sperm : n. Ersuyu, sperm, meni, belsuyu erkek tohum hücresi, semen, sperma