Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

supratemporal nedir?

supratemporal : a. Şakaküsüt, şakak üstünde bulunan, şakaküstü kemiği, supratemporalis

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsulitis : n. Kapsül iltihabı.


caseation : n. Yumuşak, peynir gibi bir kütlenin oluşması, tüberkülozda olduğu gibi.


cephalitis : n. Beyin iltihabı, ensefalitis.


chylemia : n. Kanda kilüs bulunuşu, kilüs'ün kana geçişi.


coagulation : n. 1. Bir sıvının akıcı niteliğini kaybederek koyu kıvam kazanması, pıhtılaşma; 2. Trombositlerin kümelenerek phtı oluşturması, kanın pıhtılaşması; 3. Pıhtılaşma sonucu oluşan kitle, pıhtı.


elliptocytosis : n. Alyuvarların oval şekilde olduğu anemi.


emmetrope : n. Gözü normal gören kimse, emetrop.


foreign : a. Yabancı.


lacunule : n. Lakunacık.


intrasynovial : a. Sinoviyal bir boşluk ve zar içinde.


junctional : a. Birleşeğe ait.


medullization : n. Kemikte ilik boşluğunun çok büyümesi.


mesometritis : n. Mezometr (geniş bağ) iltihabı, mezometrit


metabolite : n. Metabolizmadan gelen (doğan) madde, metabolit.


obturatorius : n. Tıkalı delik siniri, obturatoryus, nervus obturatorius.


overlapping : n. 1. Bir şeyin kenarının diğer bir şeyin kenarı üzerine gelmesi veya getirilmesi; 2. Bir doku tabakasının, üzerindeki veya altındaki diğer bir doku tabakasına dikilmesi.


paludism : n. See: Paludal fever.


photogenic : a. 1. Işık meydana getiren veya yayan; 2. Işıktan meydana gelen, fotojenik.


poliomyelitis : n. Omurilik boz cevherinin iltihabı, daha ziyade çocuklarda görülen ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, bulantı, kusma ile aniden başlayıp ağır şekillerinde kaslarda atrofi ve felce uzanan virütik hastalık, çocuk felci, polyomiyelit.


reticulosarcoma : n. Retikül hücrelerinden oluşmuş sarkom.