Bugün : 23 Ocak 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

supratemporal nedir?

supratemporal : a. Şakaküsüt, şakak üstünde bulunan, şakaküstü kemiği, supratemporalis

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccolingual : a. Yanak ve dille ilgili.


calamine : n. biochem. İçinde az miktarda demir oksidi bulunan çinko oksidi (Cilt hastalıklarında mevzii olarak kullanılır).


corticopleuritis : n. Korteks zarı iltihabı.


esogastritis : n. Mide mukozasının iltihabı, ezogastrit.


ethionamide : n. Sentetik olarak elde olan pahalı bir tüberküloz ilacı.


mia bath (wash) : Göz banyosu.


faculty : n. 1. Hassa, meleke, iktidar, yetenek, kuvvet; 2. Üniversite şubesi, fakülte.


gonioscopy : n. Gonioskop kullanarak göz ön kamarasına ait açının ölçülmesi.


hemorrhagic : a. Kanamaya ait.


hydrophobia : n. Sudan korkma, kuduz hastalığı, hidrofobi.


hysterogram : n. Histerografi yoluyla eldeedilen film, rahimin röntgen filmi.


isoantigen : n. Kişinin yapısında taşıdığı, fakat kendisinde değil de aynı türe mensup diğer kişilerde antikor oluşmasına sebep olan antijen, izoantijen (Bu tür antijenler doku aktarımı veya kan transfüzyonu ile geçtiği zaman alıcı'da antikor oluşmasına sebep olurlar).


kwashiorkor : n. Genellikle çocuklarda protein eksikliğine bağlı olarak gelişen yagyın ödem, kansızlık ve deri lezyonları ile belirgin hastalık tablosu (özellikle tropikal Afrika ve Hint adalarında görülür).


melagra : n. Kol veya bacak kaslarında hissedilen ağrı.


myelogone : n. Miyeloid seriden ilkel hücre, miyelogon.


negative : a. 1. Herhangi bir reaksiyon yaratmayan, sonuç vermeyen, olumsuz, menfi, negatif; 2. Elektrik yükü taşımayan; 3. Psikoterapi'de telkine direnç gösteren.


opalgia : n. Yüz nevraljisi, nevraljik yüz ağrısı, opalji.


perineocele : n. Perine fıtığı, perineosel.


pharyngoscleroma : n. Yutak skleromu.


phenolphthalein : n. biochem. Karbolik ve naftalik asitlerin bir türevi olup müshil olarak kullanılır.