Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

supratemporal nedir?

supratemporal : a. Şakaküsüt, şakak üstünde bulunan, şakaküstü kemiği, supratemporalis

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

costovertebral : a. Kaburga ve vertebraya ait.


dactylospasm : n. El veya ayak parmaklarında görülen ağrılı kasılma hali, parmak spazmı.


dehydrate : v. biochem. Suyunu çıkarmak, suyu çıkmak.


empathic : a. 1. Empati ile ilgili; 2. Empati gösteren.


eunuchism : n. Hadımlık.


gliadin : n. biochem. Hububat glüteninden elde olunan sert bir protein.


interfibrillary : a. Fibrillerarası.


terror : n. Korku krizi, şiddetli korku, dehşet, pavor.


vaccinophobia : n. Marazi aşı korkusu.


gyroma : n. Birbirine sarılı liflerden oluşan sert yapıda bir cins over tümörü.


intarcystic : a. Mesane veya kist içinde olan.


lipopexic : a. Lipopeksiye ait.


lithocenosis : n. Urethra'dan geçirilen alet aracılığıyla ezilerek ufalanmış taş parçacıklarının mesaneden dışarı çıkarılması, taşın ezilip parçalanmasını takiben mesanenin, sonda yardımıyla yıkanıp küçük taş parçacıklarının dışarı alınması, bu amaçla yapılan müdahale.


lobotomy : n. See: Leucotomy.


lymphoma : n. Lenfoid dokudan başlangıcını almış ur, lenfom, adeni.


maxilla : n. (pl. maxillae). Üstçene (kemiği), maksilla.


oscheoncus : n. See: oscheoma.


persistence : n. Süt dişlerinin düşmemesi, persistans.


pregravidic : a. Gebelikten önce olan.


propane : n. biochem. Ham petrolda bulunan bir hidrokarbon, propan.