Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

supratemporal nedir?

supratemporal : a. Şakaküsüt, şakak üstünde bulunan, şakaküstü kemiği, supratemporalis

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catatonic : a. 1. Katatoni ile ilgili; 2. Katotoni ile belirgin; 3. Katatoni'ye müptela kişi.


cholerophobia : n. Marazi kolera korkusu.


cineradiology : n. Sineradyografi'nin uzmanlar tarafından değerlendirilmesi.


coagulum : n. Pıhtı.


coccyalgia : n. Koksiks üzerinde hissedilen ağrı, kuyruk sokumu ağrısı.


epinosis : n. hastalığa eklenen veya geçirilen hastalığı izleyen psişik hastalık veya bozukluk.


febricity : n. Ateş meydana getirme niteliği.


gastrohysterotomy : n. Sezariyen.


gastronomic : a. Mide ve yemeğe ait, gastronomiye ait.


histologist : n. Histoloji uzmanı, histolog.


lipoblast : n. Yağ hücresini yapan bağ dokusu hücresi.


medrogestone : n. Ağızdan veya zerk yoluyla kullanılabilen bir dişilik hormonu.


megalopenis : n. Penisin anormal büyüklüğü.


mesaraic : a. Mezentere (mesarikaya) ait, mesenterialis, mesentericus.


miliary : a. Darı tanesi büyüklüğünde kabarcıklar gösteren, bu görünümle belirgin.


mobile : a. Oynar, müteharrik, hareketli, mobil.


mores : n. Örf ve adetlerin bütünü.


myitis : n. Kas iltihabı.


pound : n. 1. Libre; 373.2 gram veya 12 "ounce" lık eczacı ağırlık ölçüsü; 2. 453.6 gram veya 16 "ounce" lık adi ağırlıkbirimi.


precornu : n. Yan karıncığın önboynuzu.