Bugün : 29 Haziran 2016, Çarşamba

Favorilere Ekle!

supratemporal nedir?

supratemporal : a. Şakaküsüt, şakak üstünde bulunan, şakaküstü kemiği, supratemporalis

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondroxiphoid : a. 1. Ensiform kıkırdak (processus xiphoideus)'la ilgili; 2. Kaburgaların kıkırdak uçları ve ensiform kıkırdak'la ilgili.


colitis : n. Kalın barsak (kolon) iltihabı,kolit.


diastematocrania : n. Kafatasından önden arkaya doğru doğuştan yarık bulunuşu hali.


ectasia, ectasis, ectasy : n. Ektazi, genişleme (mesela bronşektazi).


egotism : n. Kendinden çok bahsetme, kendini beğenmişlik, hodbinlik, bencillik, egoizm.


electromyogram : n. Elektromiyografın kaydettiği çizgi, elektromiyogram.


exsanguination : n. Kansız bırakma işlemi.


gastroptosis : n. Mide düşüklüğü.


glutamine : n. biochem. Birçok bitkilerin suyunda bulunan tabii bir amino asid.


guanoxan sulphate : n. Antihipertansif, tansiyon düürücü.


hydrencephalocele : n. Bir kısım beyin dokusunun kafatasındaki yarık aracılığıyla, üzerini menenjlerin örttüğü bol serebrosinal sıvı ile dolu kese halinde dışarı taşması, hidrensefalosel.


hyperkinesia : n. Aşırı hareket.


life : n. Hayat, vita.


mating : n. Erkek ve dişinin yavru meydana getirmek üzere çiftleşmesi, çiftleşme.


nongranular : a. Sitoplazmasında granül adı verilen tanecikler göstermeyen, granülsüz.


oxyphenbutazone : n.İltihapların ve artritlerin tedavisinde kullanılan ağrı kesici bir ilaç.


percolation : n. 1. Süzme; 2. Süzülme; 3. Filtredeng eçirme veya geçme.


pseudojaundice : n. Safra pigmentleri ile ilgili olmaksızın herhangi bir sebeple özellile kanda karoten artışına bağlı olarak deri renginin hafif sarımsı renk alması, yalancı sarılık.


pykn(o) : pref. Kalın, dolgun, toplu, sık, kesif, koyu.


reactivate : v. Tekrar aktif hale getirmek, yeniden etki gücü kazandırmak, özellikle etki gücünü kaybetmiş bağışık kanı tekrar eski durumuna getirmek.