Bugün : 29 Haziran 2016, Çarşamba

Favorilere Ekle!

temperature nedir?

temperature : n. 1. Vücudun hareket derecesi; 2. Suhunet, ısı, hararet, sıcaklık veya soğukluk derecesi.

absolute temperature : Mutlak sıcaklık derecesi (mutlak sıfırdan hesap ederek);


basal temperature : İstirahatte iken tesbit edilen vücut sıvısı, bazal temparatür;


body temperature : Vücut ısısı, 36.5-37 santigrad derece ile belirgin normal vücut ısısı;


critical temperature : bir gazın "o" dereceden yukarı basınçla sıvıya tahvil olunamadığı hareket derecesi, kritik sıcaklık;


normal temperature : Normal vücut harareti (98.6 F);


room temperature : Oda harareti.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

black : a. Siyah, kara.


choleraic : a. Koleraya ait.


clarify : v. 1. Bulanık sıvıyı, pisliğini alarak berrak hale getirmek; 2. Aydınlatmak, açıklığa kavuşturmak, açıklamak (bir konu v.s.'yi).


dacryocele : n. Gözyaşı kesesi fıtığı.


dissoluble : a. Erir, çözülür.


efferent : a. Götürgen, eferens.


epigenetics : n. Gelişim olayını sebeplerile inceleyen bilim dalı.


furor : n. Kızgınlık, kudurma, öfke, hiddet, hrıs.


graphology : n. Ruhi özellikleri tesbit amacıyla el yazısının incelenmesi, el yazısını inceleyen bilim dalı, grafoloji.


gravidism : n. Gebelik.


hexamine : n. Toksisitesi düşük bir idrar yolu antiseptiği.


hyperbilirubinemia : n. Kanda bilirubin fazlalığı.


larvivorous : a: See: Larviphagic.


lithopedion : n. Ölü bir fetusun uzun süre uterus içinde kalması.


miscarriage : n.Gebeliğin düşükle sonlanması, düşük yapma, çocuk düşürme.


multangular : a. Çok açılı veya köşeli, çokgen.


organum : n. See: Organ.


perienteric : a. Barsak çevresinde, barsağı çevreleyen.


photochemical : a. Işığın imyasal etkilerine ait, fotoşimik.


protozoacide : n. Protozoerleri yo eden.