Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

temperature nedir?

temperature : n. 1. Vücudun hareket derecesi; 2. Suhunet, ısı, hararet, sıcaklık veya soğukluk derecesi.

absolute temperature : Mutlak sıcaklık derecesi (mutlak sıfırdan hesap ederek);


basal temperature : İstirahatte iken tesbit edilen vücut sıvısı, bazal temparatür;


body temperature : Vücut ısısı, 36.5-37 santigrad derece ile belirgin normal vücut ısısı;


critical temperature : bir gazın "o" dereceden yukarı basınçla sıvıya tahvil olunamadığı hareket derecesi, kritik sıcaklık;


normal temperature : Normal vücut harareti (98.6 F);


room temperature : Oda harareti.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capillaritis : n. Kapillerlerin iltihabı.


chalazion : n. Meibomian guddelerine ait salgıların birikmesine bağlı olarak göz kapağı kenarında meydana gelen kist.


compatibility : n. Uyum, uygunluk.


dresser : n. Cerrah yardımcısı.


febrifuge : a. 1. Ateş düşüren; 2. Ateş düşürücü ilaç.


gastroschisis : n. Karın duvarının doğuştan, yarık şeklinde açık oluşu.


hematogenesis : n. Kan oluşumu, hematojenez.


hormonal : a. 1. Hormon veya hormonlarla ilgili; 2. Hormon özelliği gösteren, hormon niteliğinde.


hypocrinism : n. Endokrin bezinin sekresyon noksanlığı, hipokrinizm.


livedo : n. Ciltte bulunan uçuk renkli lekeler.


lymphatic : a. 1. Lenfaya (lenfe) ait, lenfatik, lymphaceus; 2. Lenf damarı.


metacarpophalangeal : a. Metakarpusa ve parmaklara ait olan her iki oluşum çeşidini de ilgilendiren.


narcissism : n. Bir şahsın (kadın veya erkek) kendi vücuduna karşı duyduğu cinsi arzu, kendi şahsına aşık olma psikozu, nar(si)sizm.


phacozymase : n. biochem. Göz billur cisim (lens christallina) den elde edilen bir enzim.


phonopneumomassage : n. Orta kulağın hava ile masajı.


polytrophi : n. See: Overnutrition.


rheophore : n. Elektrod.


set : v. 1. Koymak, yerleştirmek, kırık veya çıkığı, uygunsuz yöntemlerle normal yerine koymak; 2. Tesbit etmek, kılımdamaz hale getirmek; 3. Sertleştirmek veya sertleşmek; 4. Herhangi bir tıbib müdahale esnasında kullanılan alet ve araçların oluşturduğu takım, alet takımı.


spirochaeta : n. Helezon şekli gösteren gram-negatif hareketli bir bakteri cinsi.


splanchnoskeleton : n. Karın organları ile ilgili kemik oluşumu.