Bugün : 24 Ağustos 2016, Çarşamba

Favorilere Ekle!

temperature nedir?

temperature : n. 1. Vücudun hareket derecesi; 2. Suhunet, ısı, hararet, sıcaklık veya soğukluk derecesi.

absolute temperature : Mutlak sıcaklık derecesi (mutlak sıfırdan hesap ederek);


basal temperature : İstirahatte iken tesbit edilen vücut sıvısı, bazal temparatür;


body temperature : Vücut ısısı, 36.5-37 santigrad derece ile belirgin normal vücut ısısı;


critical temperature : bir gazın "o" dereceden yukarı basınçla sıvıya tahvil olunamadığı hareket derecesi, kritik sıcaklık;


normal temperature : Normal vücut harareti (98.6 F);


room temperature : Oda harareti.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bivalve : a. Vaginal spekulum'da olduğu gibi iki ağzı olan.


cardiac : a. 1. Kalbî, yüreğe ait; 2. Yüreği uyaran; 3. Mide ağzına ait, cardiacus.


cardiopneumatic : a. Kalbe ve akciğere ait.


celom : n. Embriyo'nun gelişimi esnasında oluşan vücut boşluğu.


delinquency : n. Suç niteliğindeki hareket veya davranış, kanunsuz hareket, kabahat.


dermatolysis : n. Kalınlaşan derinin kıvrımlra halinde sarkma göstermesi hali, gevşek deri, sarkık deri.


double : a. 1. Çift, iki kat, iki misli; 2. İkiye katlanmış.


frusemide : n. Kısa zamanda etkili bir diürez sağlayan, potasyum kaybına sebep olmayna bir diüretik.


teres : n. Yuvarlak kas.


heterophthalmos : n. See: Heterophthalmia.


itchy : a. Kaşıntılı.


laryngopharyngectomy : n. Gırtlak ve yutağın ameliyatla çıkarılması.


masseur : n. Masaj yapan adam, masör.


memory : n. 1. Geçmişe ait olayları hatırlama veya hafızada tutabilme yeteneği, bellek; 2. Geçmişe ait hatırlanan herhangi bir şey (olay, kişi v.s) veya hatırlanan şeylerin tümü, hatıra, anı.


meteorophobia : n. Marazi meteor korkusu.


mourning : n. Sevilen bir kimsenin ölümü üzerine duyulan büyük üzütü, matem, yas.


myelo-encephalic : a. Omurilik ve beyine ait.


omphal- : pref. Göbek anlamına önek.


opposite : a. Karşı, aksi, zıt.


phacometachoresis : n. Göz merceğnin yer değiştirmesi.