Bugün : 26 Ekim 2016, Çarşamba

Favorilere Ekle!

temperature nedir?

temperature : n. 1. Vücudun hareket derecesi; 2. Suhunet, ısı, hararet, sıcaklık veya soğukluk derecesi.

absolute temperature : Mutlak sıcaklık derecesi (mutlak sıfırdan hesap ederek);


basal temperature : İstirahatte iken tesbit edilen vücut sıvısı, bazal temparatür;


body temperature : Vücut ısısı, 36.5-37 santigrad derece ile belirgin normal vücut ısısı;


critical temperature : bir gazın "o" dereceden yukarı basınçla sıvıya tahvil olunamadığı hareket derecesi, kritik sıcaklık;


normal temperature : Normal vücut harareti (98.6 F);


room temperature : Oda harareti.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cytotoxin : n. biochem. Hücreler üzerinde özel tahribedici etkisi olan bir toksin.


digest : v. 1. Sindirmek; 2. Hazmetmek.


dolichocephalus : a. Uzunkafalı, d olikokefal (önden arkaya çapı uzun kafa).


equation : n. Eşitlik.


gangosa : n. Yutak burun ve yüzün nekrotik ülserasyonu.


gastro-enteroscope : n. Midenin ve barsakların gözle muayene edilmesini sağlayan optik aygıt.


gid : n. Hayvanlara mahsus damla hastalığı.


imminent : a. Tehdit eden.


intracapillary : a. Kapiler damar içinde.


laryngotracheotomy : n. Gırtlak ve trakeayı kesme ameliyesi, larengotrakyotomi.


microphyte : n. Mikroskopik bitki.


neuronyxis : n. Sinire zerk yapma.


neuroretinitis : n. Görme siniri ve retinanın iltihabı.


normoblast : n. Normal eritrosit çapında (5-10) olan çekirdekli eritrosit, eritroblast (normoblast).


nubile : a. Evlenecek çağda bulunan, cinsel gelişimini tamamlayarak doğum yapabilecek yaşa erişmiş, yetişkin.


orchiomyeloma : n. Testis miyelomu.


perniosis : n. Vücudun çeşitli yerlerinde olan mayasıl.


piorthopnea : n. Aşırı şişmanlığa bağlı olarak yatış durumunda solunum güçlüğü görülmesi, şişman kimselerde sırt üstü yatış durumunda beliren nefes darlığı hali.


pseudencephalus : n. Beyin bölgesinde bağ dokusu ve kan damarlarından oluşmuş tümral kitl gösteren fetüs (Çoğu kez kafatası kubbesinin bir bölümü de gelişmemiş olup tümöral dokunun üstü açıktır).


psychogenesis : n. Akli veya ruhi faaliyet tesiriiyle vücude gelme, psikojenez, akıl gelişimi, zihin gelişim.