Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

temperature nedir?

temperature : n. 1. Vücudun hareket derecesi; 2. Suhunet, ısı, hararet, sıcaklık veya soğukluk derecesi.

absolute temperature : Mutlak sıcaklık derecesi (mutlak sıfırdan hesap ederek);


basal temperature : İstirahatte iken tesbit edilen vücut sıvısı, bazal temparatür;


body temperature : Vücut ısısı, 36.5-37 santigrad derece ile belirgin normal vücut ısısı;


critical temperature : bir gazın "o" dereceden yukarı basınçla sıvıya tahvil olunamadığı hareket derecesi, kritik sıcaklık;


normal temperature : Normal vücut harareti (98.6 F);


room temperature : Oda harareti.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

case : n. Hastalık hali, vak'a.


cholangieohepatitis : n. Karaciğer ve safra yollarının iltihabı durum.


connective tissuse : n. Vücudun bağlayıcı dokusu, bağ doku.


cystopexia : n. Mesane'nin ameliyatla karın duvarına tesbiti.


cytoplast : n. See. cytoplasm.


entamebiasis : n. Entaboeba cinsi protozoonların sebep olduğu enfestasyon.


ergasiomania : n. Marazi çalışma arzusu.


excavation : n. Çukur, boşluk, excavatio.


friedlander's bacillus : n. Özellikle üst solunum yollarında bulunan büyük bir gram negatif bakteri türü.


funiculitis : n. 1. Meni (sperma) kordonu iltihabı; 2. Omurilik sinirlerinin omurga kanalı içindeki parçalarının iltihabı.


gynandroblastoma : n. Erkek ve dişi hücreli elementlar ihtiva eden tümör.


hematothermal : a. Sıcak kanlı.


homoglandular : a. Aynı guddeye ait.


intraovarian : a. Over içi, yumurtalık içinde.


loin : n. Bel, lumbus.


lymphostasis : n. Lenf akımının durması veya durdurulması, lenfostaz.


merosmia : n. Bazı kokuları alamama (koku alma duyusunun bozukluğundan ileri gelir).


microphysics : n. Maddenin ince yapısını inceleyen bilim.


osteotome : n. Kemik kesmeğe mahsus cerrah bıçağı, osteotom.


pedunculate : a. Sap gösteren, saplı.