Bugün : 28 Temmuz 2016, Perşembe

Favorilere Ekle!

temperature nedir?

temperature : n. 1. Vücudun hareket derecesi; 2. Suhunet, ısı, hararet, sıcaklık veya soğukluk derecesi.

absolute temperature : Mutlak sıcaklık derecesi (mutlak sıfırdan hesap ederek);


basal temperature : İstirahatte iken tesbit edilen vücut sıvısı, bazal temparatür;


body temperature : Vücut ısısı, 36.5-37 santigrad derece ile belirgin normal vücut ısısı;


critical temperature : bir gazın "o" dereceden yukarı basınçla sıvıya tahvil olunamadığı hareket derecesi, kritik sıcaklık;


normal temperature : Normal vücut harareti (98.6 F);


room temperature : Oda harareti.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carburization : n. biochem. Karbonlaştırma.


diathermic : a. 1. Hararet geçiricilik hassası olan; 2. Elektrikle vücuda hararet verme usulüne ait, diyatermik.


ethylenediamine : n. biochem. Aminofilin eriyiği hazırlanmasında kullanılan bir bileşim.


exodic : a. See: Efferent.


foamy : a. Köpüklü.


frequency : n. Frekans, titreşim sayısı (elektrik, ışık veya ses dalgaları hk.).


lactic acid : n. biochem. Süt asidi, laksik asid (CH3CHOHCOOH).


homeopathic : a. Homeopati ile ilgili.


hydrosol : n. biochem. Dispers ortamı sıvı olan bir koloid, hidrosol.


intracervical : a. Serviks uteri'nin kanalı içinde.


intrapelvic : a. Pelvis içi, pelvis içinde.


lepocyte : n. Hücre duvarı olan nüveli hücre, leposit.


mamelonation : n. Bir organ veya oluşumun, üzerinde meme başı şeklinde uzantı veya kabartılar göstermesi hali.


melitis : n. Yanak (yüz) iltihabı.


orthoscopy : n. Karanlık odada ışık düşürerek organları muayene usulü, ortoskopi.


panhystero-oophorectomy : n. Uterus ve yumurtalıkların ameliyatla tamamen çıkarılması.


perivaginitis : n. Vaginayı saran dokuların iltihabı.


pheochromocyte : n. Bir kromafin hücresi.


plasmo : pref. Plazma.


reticuloma : n. Retiküloendotel kaynaklı hücrelerden oluşmuş tümör.