Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

temperature nedir?

temperature : n. 1. Vücudun hareket derecesi; 2. Suhunet, ısı, hararet, sıcaklık veya soğukluk derecesi.

absolute temperature : Mutlak sıcaklık derecesi (mutlak sıfırdan hesap ederek);


basal temperature : İstirahatte iken tesbit edilen vücut sıvısı, bazal temparatür;


body temperature : Vücut ısısı, 36.5-37 santigrad derece ile belirgin normal vücut ısısı;


critical temperature : bir gazın "o" dereceden yukarı basınçla sıvıya tahvil olunamadığı hareket derecesi, kritik sıcaklık;


normal temperature : Normal vücut harareti (98.6 F);


room temperature : Oda harareti.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broca's area : n. Cerebrum'un sol yarı küresinde, Sylvius yarığının başlangıç bölümünde bulunan motor konuşma merkezi.


chloroformism : n. 1. Devamlı kloroform kullanma alışkanlığı (uyuşturucu etkisi sebebiyle), 2. Devamlı kloroform kullanımının sebep olduğu toksik durum, kloroform zehirlenmesi.


colliquative : a. Bol, aşırı derecede olan, çok miktarda.


dearterialization : n. Arterel kanın, oksijeni tükenip karbondioksidinin artımı sonucu venöz kan niteliği alışı.


electromotive : a. Elektrik akımı hasıl eden, elektriksel etki yaratan.


enteroantigen : n. biochem. Dışkı (feçes)'den çıkarılan bir antijen.


enteroproctia : n. Kişide ameliyatla oluşturulmuş suni anüs bulunuşu hali.


uveitic : a. 1. Uvea iltihabı ile ilgili; 2. Uvea iltihabı gösteren, uvea'da iltihapla belirgin.


hyperpyrexia : n. Çok yüksek ateş, ateşin aşırı yükselmesi.


insensibility : n. Tutunma yeri (kasların kemiklere tutunma yeri gibi), insersiyo.


irreversible : Geriye döndürülemez, tersine çevrilemez, değiştirilemez.


mollities : n.Anormal yumuşama.


neurocytolysis : n. Sinir hücrelerinin harabiyete uğraması, nörositoliz.


neutrophil : n. Kanda akyuvarların %60-70 kadarını oluşturan, sitoplazmasınd pembeye boyanabilen küçük granüller bulunan ve nüvesi, olgunluk derecesine göre bir veya birkaç parçalı olan lökosit.


nyctalope : n. Gecleri gözü görmeyen şahıs, niktalop.


pituitrin : n. Arka hipofiz hormonu.


prednisone : n. biochem. Cortison'un eksik hidrojenli bir türevi.


psychoanaleptic : n. Zihni uyarıcı, zihin açıcı.


spermamceti : n. Bir nevi balinanın başından alınan yağlı madde, ispermeçet.


staphyloschisis : n. Yarık damak, doğuştan damağın yarık olması.