Bugün : 22 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

temperature nedir?

temperature : n. 1. Vücudun hareket derecesi; 2. Suhunet, ısı, hararet, sıcaklık veya soğukluk derecesi.

absolute temperature : Mutlak sıcaklık derecesi (mutlak sıfırdan hesap ederek);


basal temperature : İstirahatte iken tesbit edilen vücut sıvısı, bazal temparatür;


body temperature : Vücut ısısı, 36.5-37 santigrad derece ile belirgin normal vücut ısısı;


critical temperature : bir gazın "o" dereceden yukarı basınçla sıvıya tahvil olunamadığı hareket derecesi, kritik sıcaklık;


normal temperature : Normal vücut harareti (98.6 F);


room temperature : Oda harareti.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancellus : n. Kemiğin süngerimsi yapı gösteren kısmı, gözenekli kemik dokusu.


cervical : a. Boyuna ait, cervicalis.


cryptogenetic : a. Sebep ve meydana gelişi belli olmayan.


hyperergasia : n. Aşırı fonksiyonel faaliyet.


inlay : n. Bir organ veya dokunun içine sokulmuş olan aşı (transplantasyon).


lesbian : n. 1. Kadın homoseksüel, dişi eşcinsel, sevici; 2. lesbianizm'le ilgili, sevicilikle ilgili.


metastasize : v. Vücudun bir organ veya kısmından diğerine geçmek.


metronidazole : n. Trikomonas ve amip vakalarının tedavisinde ağız yoluyla kullanılabilen bir madde.


mucosa : n. (pl. mucosae). Mukoza. Bazı organların iç taraflarını kaplayan ve ifrazatı olan zar.


nanocephaly : n. Küçük kafalılık.


neurotrauma : n. sinirin zedelenmesi, sinir incinmesi, nörotravma.


normocyte : n. Herhangi bir anormallik göstermeyen eritrosit, normal eritrosit, normosit.


oligohydruria : n. İdrarın anormal derecede yüksek onsantrasyonu.


postminimus : n. Beşinci el veya ayak parmağına ait falanksın yukarı (proksimal) ucunda bulunan ilave.


power : n. Kuvvet, iktidar, kudret, yetenek, güç.


spasmophemia : n. Pepeleme, kekeleme, kekemelik.


suicide : n. İntihar, kendi kendini öldürme, süisit.


tiptoe : n.Ayak parmağı ucu.


transposition. : n. 1. Bir organın gayritabii bir yerde bulunamsı; 2. Bir doku parçasını kesip başka bir yere yapıştırma ameliyatı, transpozisyon.


tremulor : n. Herhangi bir vücut kısmında titreşim meydanag etiren masaj aleti.