Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

temperature nedir?

temperature : n. 1. Vücudun hareket derecesi; 2. Suhunet, ısı, hararet, sıcaklık veya soğukluk derecesi.

absolute temperature : Mutlak sıcaklık derecesi (mutlak sıfırdan hesap ederek);


basal temperature : İstirahatte iken tesbit edilen vücut sıvısı, bazal temparatür;


body temperature : Vücut ısısı, 36.5-37 santigrad derece ile belirgin normal vücut ısısı;


critical temperature : bir gazın "o" dereceden yukarı basınçla sıvıya tahvil olunamadığı hareket derecesi, kritik sıcaklık;


normal temperature : Normal vücut harareti (98.6 F);


room temperature : Oda harareti.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blackhead : n. 1. Karaciğer ve yüzde ülseratif lezyonlarla belrigin yüzde siyanoz manzarası gösteren protozoa cinsi bir parazitin sebep olduğu ağır hastalık, histomoniasis; 2. Yağ bezi ağızlarında yağ ifrazı ve pislik karışımından ibaret siyahımsı renkte kitlelerin toplanmasıyla belirgin durum, comedo.


chromophilic : a. Kolayca boyanan.


constriction : n. 1. Sıkışma, büzülme, daralma (Damar lümeninin daralması gibi); 2. Sıkışma hissi, daralma hissi (Nefes darlığı esnasında olduğu gibi).


cutdown : n. Ven küçük bir kesit yapma ve kesit yerinden ince tüp geçirme (Damara kan veya sıvı verme ya da kan alma amacıyla uygulanır).


electrokymogram : n. Elektrokimografi ile elde edilen çizelge.


general : a. Genel, umumi, generalis.


interictal : a. Nöbet sırasında gelen, krizde olan.


hypnotic : a. 1. Uyutucu (ilaç); 2. Uykuya ait.


juxta- : pref. Çok yakın, yanında, bitişik anlamına önek.


kyliosis : n. See: Cyllosis.


mastoncus : n. Meme tümörü veya göğüs şişmesi.


myiasis : n. Sinek larvalarının sebep olduğu hastalıklar.


nucleoid : a. Çekirdek şeklinde, çekirdeğe benzeyen.


oligopnea : n. Ağır solunum.


ophthalmostat : n. Göz küresini hareket göstermesine engel olacak şekilde geçici olarak tesbit eden alet, oftalmostat.


postpubescent : a. Ergenlikten sonra.


procercoid : a. Serkoid öncesi.


quadrigeminal : a. Dört parçalı (kısımlı), dört kat, quadrigeminus, dördüz.


radiocontrast : a. X ışınlarını geçirmeyen.


sinistrocardia : n. Kabin osla kayması.