Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

tire nedir?

tire : v. 1. Yormak, yorgunluk vermek, bitkinleştirmek; 2. Yorulmak, bitkinleşmek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholangiostomy : n. Drenaj ile safra kanalını kesme ameliyesi.


chondrophyte : n. Kemiğin eklem yüzleri üzerinde patolojik bir nedenle gelişen kıkırdak yapıda fazlalık.


colostrum : n. Doğumdan sonra, bazan memelerden ilk gelen az kazein ve çok albüminli süt, kolostrom.


composition : n. Bir maddenin yapı ve bileşimi, özellikle molekülü oluşturan atomların sayı ve diziliş şekli.


immature : a. 1. Tam gelişmemiş; 2. Olgunlaşmamış.


indium : n. biochem.In sembolü ile bilinen, atom no: 49 ve atom ağırlığı: 114.82 olan kimyasal element, indiyum.


iridocoloboma : n. İris çatlağı.


malodorous : a. Hoşa gitmeyen koku gösteren, fena kokulu.


muliebrity : n. Kadına has tavır ve özellikler, kadınlık niteliği.


multinuclear : a. Çok nüveli.


notanencephalia : n. Beyinciğin doğuştan yokluğu, notanensefali.


osteogenic : a. 1. Kemik oluşturucu, kemik yapıcı; 2. Kemikten meydana gelen, osteojenik.


panarthritis : n. Bütün eklemlerin iltihabı, panartrit.


precipitin : n.biochem. Sun'i bağışıklık sonucunda meydana gelen ve antijenini çökeltebilen bir antiokr.


progressive : a. İlerleyen, ilerleyici, progresif (aksi regresif).


pyrimethamine : n. Sıtma korunmasında kullanılan güçlü bir antamarial ilaç.


quadrigeminum : a. (pl. quadrigemina).


sclerous : a. Katı, sert.


scrotal : a. Skrotuma ait, scrotalis.


sincipital : a. Alınla ilgili.