Bugün : 02 Aralık 2016, Cuma

Favorilere Ekle!

tonus nedir?

tonus : n. Canlı dokuların ve özellikle kasların sinir tesiri altında pasif hareketlere, karşı gösterdiği gerginlik durumu, tonüs.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinophobia : n. Kanser korkusu, devamlı olarak kansere yakalanacağı korkusu içinde bulunma.


cephalotomy : n. Kafatasını açma ameliyeis, sefalotomi.


cyema : n. Gebelik ürünü, rahim içinde gelişmekte olan embriyo veya fetüs.


dysentery : n. Kanlı ve sancılı ishal, kanlı basur, dizanteri.


dysphonia : n. Konuşamamazlık.


efferent : a. Götürgen, eferens.


enteromycosis : n. bakterilerden ileri gelen barsak hastalıkları, enteromikoz.


erythromania : n. İstemdışı gelişen kızarma hali, irade ile kontrol altına alınamayan yüz kızarması.


etherification : n. Alkol'ün eter haline dönüşmesi.


laliatry : n. Konuşma bozukluklarının incelenmesi ve tedavisi.


tertigravida : n. Üç defa gebe kalan kadın (gravida III).


inhume : v. biochem. Muayyen bir sıcaklıkta kalması için sıcak toprağa gömmek.


Koch-Weeks Bacillus : n. Eksudasyon sıvılarında çoğu kazan polimorf lökositlerin içinde yer aldığı görülen gram-negatif çubuklar.


methylampretamine hydrochloride : n. Ampetamine benzer etkisi olan bir merkez sinir sistem uyarıcısı.


microabscess : n. Çok küçük apse, mikroskopik apse.


neuralgic : a. 1. Nevralji ile ilgili; 2. Nevralji niteliğnde; nevralji ile belirgin.


oligodynamic : a. Az faal, az faaliyet gösteren.


otocephaly : n. Fetüs başında alt çenenin gelişmemesi, kulakların aşağıda birbiriyle birleşmesi ile belirgin anomali, otosefali.


paracetamol : n. Etkisi fenasetin'e benzeyen, ancak daha az yan etkileri olduğu için fenaseti'e karşı duyarlık gösteren hastalarda kullanılabilen bir madde.


para-oespohageal : a. Yemek borusunun yanında yer alan.