Bugün : 28 Temmuz 2016, Perşembe

Favorilere Ekle!

tonus nedir?

tonus : n. Canlı dokuların ve özellikle kasların sinir tesiri altında pasif hareketlere, karşı gösterdiği gerginlik durumu, tonüs.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blindness : n. Körlük.


dialyzator : n. Diyaliz için kullanılan özel alet, diyaliz aleti.


ductal : a. 1. Kanalsı; 2. Kanala ait.


ectal : a. Dış, harici


ectogenous : a. Organizma dışında gelişen, ektojen.


electromassage : n. 1. Elektrik akımı veren alet aracılığıyla yapılan masaj, elektrik masajı, 2. Elektrik tedavisiyle bir arada uygulanan masaj.


geneticist : n. Gebelik uzmanı.


interarticular : a. Eklemlerarası.


physiometry : n. Fizyolojik fonksiyonlarının fizyolojik veya serolojik metodlarla ölçülmesi, fizyometri.


sublatio retinae : n. Retina yırtılması.


gynovlar : a. Östrojen ve progesteron karışımından ibaret tablet şeklinde kullanılan gebeliği önleyici ilaç.


hypophrenic : a. 1. Diyaframaltı; 2. Zayıf akıllı, aklı zayıf, hipofrenik.


imminent : a. Tehdit eden.


infantile, infantine : n. 1.Çocuğa ait; 2. Çocukluk vasıflarını muhafaza etme.


macrodontism : n. Dişlerin anormal derecede büyük oluşu.


mosaicism : n. Aynı dokuya ati hücrelerin birbirinden farklı kromozom dizisi gösterişi.


myelo-encephalitis : n. Beyin ve omurilik iltihabı, miyeloensefalit.


myofascitis : n. Kas ve fasyasının iltihabı, miyofasit.


oschitis : n. Skrotum iltihabı.


per tubam : adv. Tüp vya tubavasıtasiyle.