Bugün : 23 Ağustos 2016, Salı

Favorilere Ekle!

tonus nedir?

tonus : n. Canlı dokuların ve özellikle kasların sinir tesiri altında pasif hareketlere, karşı gösterdiği gerginlik durumu, tonüs.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

characteristic : n. & a. 1. Özellik, hususiyet; 2. Kendine veya cinsine has, tipik, karakteristik.


chordoskeleton : n. Embriyo'da omurga taslağı çevresinde gelişen iskelet kısmı.


collodion : n. biochem. Kolodyon: Yara veya filime sürülünce ince ve şeffaf bir tabaka oluşturan sıvı, kolodyon, trinitroselüloz. (eritici maddeler uçunca zara benzer bir tabaka kalır ve yaraları korumak için kullanılır).


cystinemia : n. Kanda kistin bulunuşu.


cytochrome : n. Oksijenli ortamda yaşayan canlı hücrelerinde yaygın şekilde bulunan ve hücre solunumunda önemli rol oynayan bir piğment, sitokrom.


endopeptidase : n. biochem. Proteinlerin hidrolizinde rol oyanyan ve peptid bağlarını çözen bir enzim.


fluoroscopy : n. 1. Röntgen ışınının etkilerini inceleme bilimi; 2. Rnötgende radyoskopi ekranı vasıtasiyle bakma, skopi tetkiki.


golden eye ointment : n. Sarı civa oksit merhemi.


gravida : n. Gebe kadın.


hydrastine : n. biochem. Hydastis'ten elde olunan bir alkaloid.


infra- : pref. Alt.


inoculum : n. Aşılamada kullanılan malzeme.


jusculum : n. Et suyu, et suyundan hazırlanan çorba.


larvivorous : a: See: Larviphagic.


miasmal, miasmatic : a. Mikroplu.


naso : pref. Buruna ait.


osteosuture : n. See: Osteorrhaphy.


pneogaster : n. Embriyo'nun solunum aygıtı.


postesophageal : a. Özofagus ardı.


proteohormone : n. Protein yapısında hormon.