Bugün : 28 Haziran 2016, Salı

Favorilere Ekle!

tonus nedir?

tonus : n. Canlı dokuların ve özellikle kasların sinir tesiri altında pasif hareketlere, karşı gösterdiği gerginlik durumu, tonüs.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bunch : n. Salkım, demet, deste.


choked disc, : n. Herhangi bir sebepten dolayı, göz sinir ve damarlarının göze girip çıktıkları yerde bulunan diskin bulanıklaşması eya tıkanması.


chymotrypsin : n. Proteolitik enzim.


deadly : Öldürücü, şiddetli


diazepam : n. Adale gevşetici özellikleri olan bir trankilizan ve sedatif ilaç.


disruptive : a. Ayırıcı, yarıcı, çatlatıcı.


ejaculation : n. Fışkırma, atım (meni, idrar v.s) ejaculatio


fibrinogenic : a. Fibrin meydana getiren.


herniotomy : n. Fıtığın cerrahi tamiri, herniyotomi.


hip : n. Kalça.


iatrology : n. Tababet, hekimlik, tıp.


indirect : a. Dolaylı, aracılı, indirekt.


karyolysis : n. Hücre nüvesinin şişmesi ve kromatinin gittikçe eriyerek yok olması ile belirli bir nekrobiyoz şekli, karyoliz.


lipomeria : n. Kol veya bacağın konjenital yokluğu, lipomeri.


osteoradionecrosis : n. Işına fazla miktarda maruz kalan kemikte nekroz meyanag elmesi.


packing : n. 1. Tampon koyma; 2. Tamponda kullanılan madde.


pectoriloquy : n. Ağızdan çıkan sözlerin göğüs duvarı tarafından nakledilmesiyle bunların oskültasyon ile duyulması, pektoriloki (göğüs hırıltısı).


peritoneocylsis : n. Periton boşluğuna sıvı zerkedilmesi.


perverted : a. Anormal hale dönmüş, gayritabii şekle girmiş.


proteose : n. Hazım usaresinin tesiriyle proteinden hasıl olan bileiklerden biri, proteoz.