Bugün : 23 Ocak 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

tuberositas nedir?

tuberositas : n. anat. Tümsek.

tuberositas glutaea : anat. Linea asperanın üst dışyana yönelik uzantısında yer alan pürtüklü boyuna alan.


tuberositas iliaca : anat. Böğür pürtüğü.


tuberositas masseterica : anat. Altbükecin dış yüzündeki rastlansal kemik ibiği.


tuberositas ossis metatarsalis : anat. Birinci ayak tarağı kemiğinin alt-dıxş-yan-yakın salında bulunan kemik tümseği.


tuberositas phalagis distalis : anat. Üçüncü dizi kemiğinin uzaksal bükülme yanında dokunum budunu yerinde tutan pürtük.


tuberositas pterygoidea : anat. Altbükecin iç yüzünde, angulus yakınlarında görülen rastlansal pürtük.


tuberositas radii : anat. Yakınsal ucun 2 cm. uzaksalında iç-yanda yer alan, biceps kirişinin tutunduğu, pürtük.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursalogy : n. Burslar bilgisi, bursbilim.


cinnarizine : n. Meniere hastalığında etkili olan antistaminik.


dehydorcholesterol : n. See: calciferol.


diacetate : n. biochem. Diyasetik asit tuzu.


endodascope : n. Endodiyaskopi'de vücut boşluğuna yerleştirilen röntgen tüpü.


ependymocyte : n. Ependim hücresi, ependimosit.


ergotamine : n. Migren tedavisinde kullanılan bir ergot alkaloidi.


ewing's tumor : n. 20 yaştan önce meydana gelen ve uzun kemiklerin gövde kısımlarını tutan bir çeşit sarkom.


uveoscleritis : n. Üvea ve skleranın birlikte iltihabı.


habromania : n. Kişinin haz verici kuruntular sebebiyle devamlı nee göstermesi ile belirgin zihni bozukluk, aşırı neşenin eşlik ettiği delilik hali.


hydropexia : n. Suyun vücutta alıkonulması, suyun doku hücreleri tarafından tutulması, su retansiyonu, hidropeksi.


incudal : a. Örs kemiğe ait.


napkin : n. 1. Kadınların adet esnasında veya akıntı mevcudiyetinde perine üzerine koymak suretiyle kullandıkları pamuktan yapılı ped, hijyenik kadın bağı; 2. Çocuk bezi.


otoconia : n. Kulağın membranöz labirentindeki küçük tanecik (otoconium)'ler, kulak tozu.


oxidase : n. Oksidasyonun meydana gelmesinde rolü olan enzim, oksidaz.


postural : a. 1. Vücudun duruş şekli ile ilgili; 2. Vücudun duruş şeklinin sebep olduğu, duruş şekline bağlı.


psychoanaleptic : n. Zihni uyarıcı, zihin açıcı.


psychogeriatrics : n. İhtiyarlara yapılan ruhi ve akli tedavi.


pyocelia : n. Periton boşluğunda cerahat toplanması.


resorcin : n. biochem. Reçineden alınıp boya veya ilaç imalinde kullanılan billuri bir madde (C6H0O2).