Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

tuberositas nedir?

tuberositas : n. anat. Tümsek.

tuberositas glutaea : anat. Linea asperanın üst dışyana yönelik uzantısında yer alan pürtüklü boyuna alan.


tuberositas iliaca : anat. Böğür pürtüğü.


tuberositas masseterica : anat. Altbükecin dış yüzündeki rastlansal kemik ibiği.


tuberositas ossis metatarsalis : anat. Birinci ayak tarağı kemiğinin alt-dıxş-yan-yakın salında bulunan kemik tümseği.


tuberositas phalagis distalis : anat. Üçüncü dizi kemiğinin uzaksal bükülme yanında dokunum budunu yerinde tutan pürtük.


tuberositas pterygoidea : anat. Altbükecin iç yüzünde, angulus yakınlarında görülen rastlansal pürtük.


tuberositas radii : anat. Yakınsal ucun 2 cm. uzaksalında iç-yanda yer alan, biceps kirişinin tutunduğu, pürtük.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cyst : n. Vücutta cerahat v.s. ile dolu olan kese, kist, cystis.


electrosyntesis : n. Elektrik etkisi altınad bir bileşim oluşumu, elektrosentez.


endolymphatic : a. Endolenfatik, iç lenfaya ait, endolymphaticus.


eusol : n. Kalsiyum klorür ve asit borik'ten hazırlanan antiseptik bir çözelti.


genitoinfectious : a. Cinsel temas yoluyla geçen, zührevi.


glonoin : n. biochem. Gliseril trinitrat.


in : pref. 1. Olumsuzluğu ifade etmek üzere kullanılan önek; 2. İçinde, içine anlamına önek.


infertility : n.Üreme yeteneksizilği.


karyo- : pref. Çekirdek anlamına önek.


metalliform : a. biochem. Maden şeklinde.


multilobular : a. Çok sayıda lobül'den oluşmuş, çok lobüllü.


myolemma : n. Çizgili kas liflerini saran bağ dokusundan oluşmuş ince zar.


oligophrenia : n. Zeka gerilii, geri zekalılık, oligofreni.


osmiophilic : a. Osmiyum ve ozmik asitle kolayca boyanabilen.


pediatrics, pediatry : n. Çocuk hastalıkları ile uğraşan tıp kolu, pediyatri.


paraphasic : a. 1. Parafazi ile ilgili; 2. Parafazi gösteren.


phlogistic : a. İltihaplı, flojistik.


plexiform : a. Damar veya sinir ağı şeklidne, ağbiçim.


pneumopyopericardium : n. Perikardda hava veya gaz ve cerahat bulunması.


polycytosis : n. Kanda hücrelerin çoğalması, polisitoz.