Bugün : 27 Temmuz 2016, Çarşamba

Favorilere Ekle!

tuberositas nedir?

tuberositas : n. anat. Tümsek.

tuberositas glutaea : anat. Linea asperanın üst dışyana yönelik uzantısında yer alan pürtüklü boyuna alan.


tuberositas iliaca : anat. Böğür pürtüğü.


tuberositas masseterica : anat. Altbükecin dış yüzündeki rastlansal kemik ibiği.


tuberositas ossis metatarsalis : anat. Birinci ayak tarağı kemiğinin alt-dıxş-yan-yakın salında bulunan kemik tümseği.


tuberositas phalagis distalis : anat. Üçüncü dizi kemiğinin uzaksal bükülme yanında dokunum budunu yerinde tutan pürtük.


tuberositas pterygoidea : anat. Altbükecin iç yüzünde, angulus yakınlarında görülen rastlansal pürtük.


tuberositas radii : anat. Yakınsal ucun 2 cm. uzaksalında iç-yanda yer alan, biceps kirişinin tutunduğu, pürtük.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

erythrocytolysis : n. Eritrositlerin erimesi, hemoliz.


ethmocarditis : n. Kalbin bağ dokusunun iltihabı, etmokardit.


eye : Göz.


goiter : n. Tiroid bezinin anormal olarak büyümesi guatr.


interarticular : a. Eklemlerarası.


hematinemia : n. kanda hematin bulunması.


hematoplastic : a. 1. Kan yapıcı; 2. Kan yapımıyla ilgili.


herniotome : n. Fıtık ameliyatlarında kullanılan özel bir bisturi cinsi.


heterogamy : n. Büyüklük ve yapı bakımından farklı cinsiyet hücrelerinin birleşmesi.


kakidrosis : n. Kötü kokan ter çıkarma, pis kokulu ter ifrazı.


metaphysitis : n. Metafiz iltihabı.


methyldopa : n. Dekarboksilazın inhibisyonuna sebep olan bir madde.


microdactylia : n. El veya ayak parmaklarının normalden küçük olması, mikrodaktili.


microgamete : n. Birbiriyle birleşen iki cinsiyet hücresinden, küçük olanı, erkek cinsiyet hücresi, erkek gamet.


mucilage : n. 1. Zamk; 2. Bitkilerden sızan yapışkan sıvı.


notencephalocele : n. Kafatası arka bölümündeki bir açıklıktan bir kısım beyin dokusunun, fıtık şeklinde dışarı taşması ile belirgin anomali, notensefalosel.


oligodactylia : n. El veya ayak parmaklarının konjenital yokluğu, oligodaktili.


paraplasm : n. 1. Hücre sitoplazmasının sıvı kısmı; 2. Kusurlu yapı veya şekil gösteren protoplazma, anormal gelişim gösteren herhangi bir oluşum.


precornu : n. Yan karıncığın önboynuzu.


pre-operative : a. Ameliyattan önce, ameliyat öncesinde cereyan eden.