Bugün : 26 Ekim 2016, Çarşamba

Favorilere Ekle!

tuberositas nedir?

tuberositas : n. anat. Tümsek.

tuberositas glutaea : anat. Linea asperanın üst dışyana yönelik uzantısında yer alan pürtüklü boyuna alan.


tuberositas iliaca : anat. Böğür pürtüğü.


tuberositas masseterica : anat. Altbükecin dış yüzündeki rastlansal kemik ibiği.


tuberositas ossis metatarsalis : anat. Birinci ayak tarağı kemiğinin alt-dıxş-yan-yakın salında bulunan kemik tümseği.


tuberositas phalagis distalis : anat. Üçüncü dizi kemiğinin uzaksal bükülme yanında dokunum budunu yerinde tutan pürtük.


tuberositas pterygoidea : anat. Altbükecin iç yüzünde, angulus yakınlarında görülen rastlansal pürtük.


tuberositas radii : anat. Yakınsal ucun 2 cm. uzaksalında iç-yanda yer alan, biceps kirişinin tutunduğu, pürtük.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondroangioma : n. Yer yer kıkırdak yapıda odaklar gösteren anjiyom.


dialysate : n. Dializ'e konu olan madde, dializ esnasında yarı geçirgen zardan süzülen madde.


fatty : a. 1. Şişman; 2. Yağlı.


gastroesophagostomy : n. Mide ve özofagus arasında yapılan anastomoz.


hyperazotemia : n. kanda azotlu maddelerin artması, hiperazotemi.


intracanalicular : a. Birkanalikül içinde.


lead : n. biochem. Pb sembolü ile bilinen, atom no:82 ve atom ağırlığı: 207.21 olan kimyasal element, kurşun, plumbum.


lochio : Lohusalık akıntısı (loşi) anlamına önek.


lymphangiology : n. Lenf cihazları sisteminin anatomisi, lenfanjiyoloji.


malabsorption : n. Absorpsiyonn az veya arızalı oluşu.


myelotomy : n. Omurilik ameliyatı, miyelotomi.


nasihorn : n. burun boynuzu.


nonviability : n. Yaşama yeteneğinin olmayışı.


notomyelitis : n. Omurilik iltihabı, notomiyelit.


oophorrhagia : n. Ovaryum'dan gelen kanama, yumurtalık kanaması, ooforaji.


osler's nodules : n. Avuç içinde veya ayak tabanında veya el veya ayak parmaklarının yumuşak kısımlarında emboliye bağlı olarak meydana gelen küçük, ağrılı nodüller.


pedionalgia : n. Ayak tabanında hissedilen ağrı.


phlorhizin : n. biochem. Elma, kiraz, erik ve armut ağaçlarının kabuklarından çıkarılan acı bir glikozid (C21H24O10+2H2O).


santonica : n. Ak pelin ve çiçeklerinden yapılmış bir ilaç.


sex : n. Cinsiyet, cinsiyet, cinslik, erkeklik veya dişilik.