Bugün : 22 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

urogram nedir?

urogram : n. Ürografi ile elde edlean filim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharectomy : n. Göz kapağının herhangi bir lezyon sebebiyle kısmen veya tamamen çıkarılması.


cataphoric : a. 1. Cataphora ile ilgili; 2. Cataphoresis ile ilgili.


cuspid : n. Köpek dişi, cuspidis.


diaphragmodynia : n. See: Diaphragmalgia.


epiploic : a. Epiplona ait.


experimental : a. Deneysel, denel, tecrübi.


gall : n. (pl. 1. galla). Safra öd; 2. Sürtmekten meydana gelen yara.


herniography : n. Bir çeşit fıtık ameliyatı.


vaccine : n. Aşı maddesi, aşı, vaccinum.


homan's sign : Ayak dorsofleksiyon haline getirildiğinde baldır adalelerinde ağrı duyulması.


hypogenitalism : n. Cinsiyet organlarının gelişme yetersizliği gösterişi, cinsiyet bezlerinde salgı yetersizilği nedeniyle kişinin yetişkin çağa erişmesine rağmen cinsel organlarının gerekli büyüklüğü kazanamaması hali.


insulinemia : n. Kanda ensülin bulunması.


leukocytosis : n. Kandaki lökosit sayısının çoğalması, lökositoz.


olfactophobia : n. Kokulardan nefret etme, güzel kokuları sevmeme hastalığı, olfaktofobi.


otorhinolaryngology : n. Kulak, burun ve boğazın iltihabı, görevleri ve hastalıkları ile uğraşan bilim dalı.


posture : n. Vücudun duruş vaziyeti, durumu, pozisyon.


proprietary : a. Bir tek şahıs veya müessese tarafından yapılıp satılabilen.


senile : a. 1. Yaşlılıkla ilgili, yaşlanma ile ilgili; 2. Yaşlılığınsebep olduğu, ihtiyarlığa bağlı.


spurgali : n. Mahmuz yarası.


stearodermia : n. Ciltteki yağ bezleri hastalığı.