Bugün : 25 Eylül 2016, Pazar

Favorilere Ekle!

urogram nedir?

urogram : n. Ürografi ile elde edlean filim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coccyalgia : n. Koksiks üzerinde hissedilen ağrı, kuyruk sokumu ağrısı.


dermatatrophia : n. Deri atrofisi. dermatit.


differential blood count : n. Lökosit formülü, kanda mevcut lökosit cinslerinin hangi oranda olduğunun saptanması.


exocervical : a. 1. Servikse uteri'nin dış kısmı (portio vaginalis9 ile ilgili; 2. Servikal kanalın dışında, portio vaginalis üzerinde.


flush : a. Yüz ve boynun kızarması.


globulinuria : n. İdrarda globülin çıkarma, globülin işeme.


hemangioendothelioma : n. Damar duvarındaki endotelyal hücrelerin aşırı artımı sonucu meydana gelen tümör, hemanjiyoendotelyom (özellikle beyin menenjlerindeki kapiller duvarlarından gelişir).


heterosexual : a. Karşıt cinse ilgi duyan8.


insecticide : n. Haşaratı öldürmek için kullanılan ilaç, haşarat öldürücü faktör, insektisid.


lymphoglandula : n. (pl. lymphoglandulae), Lenf düğümü, lymphonodus.


neodymium : n. biochem. Nd sembolü ile bilinen, atom no:60 ve atom ağrılığı: 144.27 olan nadir kimyasal element, neodimyum.


nucha : n. (pl. nuchae). See: Nape.


nude : a.&n. 1. Çıplak, elbisesiz; 2. Çıplak vücut.n. (pl. nuclei). 1. Çekirdek, atomun merkez kısmı, nüve; 2. Beyinde bir hücreler yığını.


omphal- : pref. Göbek anlamına önek.


ovotestis : n. Bir bölümü ovaryum bir bölümü testis dokusu gösteren cinsiyet bezi.


pancreolithotomy : n. Pankreastan taş çıkarma ameliyatı.


paropsis : n. Görme bozukluğu.


paralyzer : n. See: Paralyser.


periodontium : n. dişlerin alveol ve sementleri arasında bulunan zar, periyodont.


phlebomanometer : n. Ven tansiyonunu ölçme aleti.