Bugün : 02 Aralık 2016, Cuma

Favorilere Ekle!

urogram nedir?

urogram : n. Ürografi ile elde edlean filim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursopathy : n. Burs hastalıkları.


chiniofon : n. biochem. Acı, hafif bir kanarya sarısı renginde bir toz, amebasit.


dextrosinistral : a. Sağdan sola doğru giden (uzanan).


diphtheriaphor : n. Difteri basili taşıyan kimse.


erythroleukemia : n. kanda genç eritrosit ve lökositlerin aşırı miktarda artışı ve bir kısmının atipi göstermesi ile belirgin öldürücü seyir gösteren anemi, eritrolösemi.


fibroblast : n. Liflerin gelişmesini sağlayan hücresel element, bağ dokusunun ana hücresi, fibroblast.


flea : n. Siphonaptera türüne ait kan emici bir böcek, pire.


instrumental : a. 1. Alet veya aletlerle ilgili; 2. Aletel yapılan, alet kullanarak gerçekleştirilen; 3. Herhangi bir iş veya müdahalenin başarılmasına yardım eden, vasıta olan.


medicated : a. İlaçlı, ilaçlanmış.


mefruside : n. İlk 12 saat boyunca en yüksek seviyede uzun ve ılımlı etkisi olan bir ilaç, diüretik.


paleness : n. Renk solukluğu, palor. (Derideki damarların konstriksiyonundanileri gelir).


panthodic : a. Tüm vücuda yayılan, bir merkezden çıkıp vücudun bütün kısımlarına dağılan.


photogene : n. Kopye.


podophyllin : n. biochem. "Podophyllum peltatum" kökünden çıkarılan sarı müshil reçine, podofilin.


prepatellar : a. Diz kapağı (patella) önünde bulunan, patella önü.


puff : n. Akciğer oskültasyonunda işitilen üfürüm sesi, üfürüm.


pyknomorphous : a. Hücrenin boyanan kısımlarını kesif ve homojen olarak ihtiva eden.


ramisectomy : n. See: Rhizotomy.


receiver : n. Gaz v.s. muhafaza eden kab.


schistoprosopus : n. Yarık yüzlü ucube.