Abacterial teriminin tıbbi anlamı;

a. Bakteriden muaf.

bakteri içermeyen herhangi bir atmosfer veya durum; Kelimenin tam anlamıyla, bakteri olmadan.