Abacus teriminin tıbbi anlamı;

n. Nomografi ile elde edilen grafik tablosu.

1. Hareketli metrelerle gerilmiş paralel çubukları tutan bir çerçeveden oluşan manuel bir hesaplama cihazı.
2. Mimari Bir sütunun üstündeki plaka.

Abacus Kelimesinin Tarihçesi: Abaküs kelimemizin, Yunanca Abax kelimemizin kaynağı, Yakın Doğu'da konuşulan Semitik dillerden birinden gelebilir. Yunan Abax'un kaynağı olan Semitik kelimesi muhtemelen İbranice "ābāq" "toz" kelimesiyle ilişkiliydi, muhtemelen postbibikal kullanımda "yazı yüzeyi olarak kum" anlamına da geliyordu. Yunanca abax kelimesi duyularından biri olarak "geometrik diyagramlar çizmek için kum veya toz serpilmiş bir masa" dır.

Bu gibi sayfalar ayrıca tahtanın etrafındaki çakıl taşları hareket ettirerek hesaplama hesaplamaları yapmak için de kullanıldı. Bu erken zamanlardaki boşluklar, günümüzde bilinen çubuklara dizilmiş hareketli sayaçlarla birlikte boşluklara dönüşmüştür. Yunanca Abax Latince bir abaküs olarak ödünç alındı ve ardından Latince kelime Orta İngilizce olarak kaydedildi. 1387 öncesi bir Orta İngilizce çalışmasında bulunan İngilizce'deki abaküs kelimesinin ilk bilinen kullanımı, Avrupalı matematikçiler tarafından Müslüman dünyasından kabul edilen tekniklerin ardından kullanılan bir tür kum tahtalı abaküs anlamına gelir.