Abadie's Sign teriminin tıbbi anlamı;

1. Basedow hastalığında, üst gözkapağını kaldıran kas (musculus levator palpebrae superioris)'in çekimesi: Abadie işareti (Belirtisi); 2. Aşil kirişi (tendo calcaneus)'nın taziyk karşısında acı vermemesi analjezisi; 3. Tabes (locomotor ataxia) belirtisi;

Tabes dorsalis ile ilişkili Aşil tendonunda his kaybı