Abarognosis teriminin tıbbi anlamı;

n. Bir şeyin ağırlığını takdir ve sezme meleke (yeti) sinin kaybı.

Primer duyular intakt olduğunda kontralateral parietal lobun lezyonundan kaynaklanır.
[G. a-priv. + Baros, kilo, + gnoz, bilgi]

Bir cismin ağırlığını tahmin edememek veya farklı ağırlıktaki cisimler arasında ayrım yapamamak. Belirti, beynin paryetal lobunda bir lezyonu gösterir.