Abartamen teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Simyagerlerin kurşuna verdikleri ad.