Abarticular teriminin tıbbi anlamı;

a. Mafsaldan uzak, eklemle ilgisi olmayan.

Etimoloji: L, aşağı, Articulus'tan uzak, eklem
Eklemi etkilemeyen bir durum için 1.
2, eklemden uzakta bir yere veya yapıya atıfta bulunur.