Abasia-Astasia teriminin tıbbi anlamı;

Ayakta duramama veya yürüyememe, ayakta durma ve yürüme güçlüğü ile beliren hareket düzensizliği.

Ayakta dururken veya yürürken, ayakta dururken ve yürürken hareket düzensizlikleri.

Normal durma ya da yürüyememe; yürüyüş gariptir ve spesifik bir organik lezyon göstermez; Genellikle, hasta çılgınca dalgalanır ve neredeyse çöker, ancak son anda iyileşir; histeri dönüşüm reaksiyonunun bir belirtisi.
Eşanlamlılar: Blocq disease