Abasia Atactica teriminin tıbbi anlamı;

Değişik safhalar arzeden abazi.

abasia-asta'nın astasia-abasia.
abasia atac'tica abasia, koordinasyon hatası nedeniyle güvensiz hareketlerle.
anormal abasya abasya bacakları kore ile.
Paralitik Abasya Abasya, bacak kaslarının felç olmasıyla.
Paroksismal Trepidant Abasia, spastik Abasia Abasia ayağa kalkmaya çalışırken bacakların spastik sertleşmesine bağlı.
Abasia, bacaklarının titremesi nedeniyle Abasia'yı zorluyor.