Abasia teriminin tıbbi anlamı;

n. Yürüyememek (merkezi veya periferik olur, fakat bazan büsbütün psikojendir), abazi.

n. Gidememek (merkezi veya periferik olur, ancak bazen tamamen psikojendir), abazi.

Gidememek. adj., adj abaic, abat'ic.
abasia-asta'nın astasia-abasia.
abasia atac'tica abasia, koordinasyon hatası nedeniyle güvensiz hareketlerle.
anormal uzuv tarafından anormal abasya abasyası.
Paralitik Abasya Abasya, felce bağlı.
Paroksismal Trepidan Abasya (spastik abasya) Ayağa kalkmaya çalışırken spastik sertleşmeye bağlı abasya.
Abasia titremesi (Abasia tre'pidans) Bacakların titremesinden dolayı Abasia.