Abasic, Abatic teriminin tıbbi anlamı;

a. Abaziye ait, abazi türünden.

gitmek yetersizliği ile bağlantılı olarak.

1. Abasia tarafından etkilenmiş veya bunlarla ilişkili.
2. DNA'daki pirimidin bölgelerinin kaybına karşılık gelir.
Eşanlamlılar: abatic