Abaxial teriminin tıbbi anlamı;

a. Aks kemiği dışında, eksendışı, eksenden uzak.

1. Herhangi bir cismin veya parçanın ekseni dışında uzanmak.
2. Bir parçanın ekseninin diğer ucunda bulunur.