Abbot's Paste teriminin tıbbi anlamı;

n. Arbot macunu, arsenik, morfin ve kreozot içeren diş sinirlerini öldürmek için kullanılır.