Abbott's Method teriminin tıbbi anlamı;

[Edville G. Abbott, Amerikan Ortopedi Cerrahı, 1871-1938]
Omurgayı düzeltmek için bir dizi sıva kılıfı kullanıldığında artık kullanılmayan bir skolyoz tedavisi.