Abdominal Aorta teriminin tıbbi anlamı;

Karın aortu;

inen aortun bir dalı
Aort - kalbin sol ventrikülünden kanı dalın arterlerine taşıyan büyük gövdeli arter
Göbek, karın, karın, karın - göğüs ve pelvis arasındaki omurgalıların vücut bölgesi