Abdominal Disease teriminin tıbbi anlamı; Karın hastalıkları; Abrami's disease