Abdominal Dropsy teriminin tıbbi anlamı;

Karın boşluğunda su toplanması;

Tanım

Asit karın içinde anormal sıvı birikimidir.

Açıklama

Hızla gelişen (akut) assitler travma, perfore ülser, apandisit veya kolonun veya diğer tüp şeklindeki organın (divertikülit) iltihaplanması olarak ortaya çıkabilir. Bu durum ayrıca, bağırsak sıvıları, safra, pankreas suları veya bakteri, karın içini (periton) kaplayan pürüzsüz, şeffaf zarı istila ettiğinde veya alevlendirdiğinde de gelişebilir. Bununla birlikte, assitler daha sık karaciğer hastalığı ve diğer uzun süreli (kronik) durumlarla ilişkilidir.

Assit türleri

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm kıç örneklerinin% 80'inden sorumlu olan siroz, böbreğin idrarda sodyum salgılamasını zayıflatan bir dizi hastalık üreten değişikliği tetikler.
Pankreas asiti, kalın, fibröz duvarlara (psödokist) sahip bir kist patladığında ve pankreas suyunun karın boşluğuna girmesine izin verdiğinde gelişir.
Chylous assit, karın boşluğuna sızan lenflerin neden olduğu sütlü bir görünüme sahiptir. Her ne kadar chylous assit travma, karın ameliyatı, tüberküloz veya başka bir peritoneal enfeksiyondan kaynaklanıyor olsa da, genellikle lenfoma veya başka bir kanser belirtisidir.
Kanser, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm assit vakalarının% 10'una neden olmaktadır. En sık peritondan (peritoneal karsinomatozis) kaynaklanan veya vücudun başka bir bölgesinden yayılan (metastazlar) kanserin bir sonucudur.
Endokrin ve renal assitler nadir görülen hastalıklardır. Bazen bir endokrin sistem bozukluğunun belirtisi olan endokrin assiti de doğurganlık ilaçları kullanan kadınları etkiler. Albümin kan seviyeleri normalin altına düştüğünde renal asit gelişir. Albumin, kan plazmasındaki ana proteindir. Sıvıyı kan damarlarının içinde tutmak için işlev görür.

Nedenleri ve belirtileri

Nedenler

Kronik karaciğer hastalığı nedeniyle asit üretiminde en önemli iki faktör şunlardır:

  • Kanda sıvı değişimini önlemek için gerekli basınçta değişikliğe neden olan düşük albumin seviyeleri (ozmotik basınç). Basınçtaki bu değişim sıvının kan damarlarından sızmasına izin verir.
  • Karaciğer içinden geçen portal ven dallarındaki basınçta bir artış (portal hipertansiyon). Portal hipertansiyon, sirozda meydana gelen skarlaşmadan kaynaklanır. Artan basınç nedeniyle karaciğerden akamayan kan, karnın içine sızar ve asitlere neden olur.

Ascite gelişimine katkıda bulunan diğer koşullar şunlardır:

  • hepatit
  • kalp veya böbrek yetmezliği
  • kalbi içeren kesenin iltihaplanması ve lifli sertleşmesi (konstriktif perikardit)

Sistemik lupus eritematozusu olan, ancak karaciğer hastalığı veya portal hipertansiyonu bulunmayan kişiler zaman zaman assit geliştirir. Depresif tiroid aktivitesi bazen belirgin assitlere neden olur, ancak pankreas iltihabı (pankreatit) nadiren önemli miktarda sıvı birikmesine neden olur.

Belirtiler

Karında az miktarda sıvı olması genellikle belirti vermez. Büyük birikimler neden olabilir:

  • hızlı kilo alımı
  • karın rahatsızlığı ve dikkatsizlik
  • nefes darlığı
  • şişmiş ayak bilekleri

Teşhis

Deri, bol miktarda sıvı içeren bir karın boyunca sıkıca gerilir. Göbek şişer veya düz durur ve doktor karnı hafifçe vurduğunda sıvı donuk bir ses çıkarır. Ascitic sıvı, kanatların şişmesine neden olabilir.