Abdominal Gestation teriminin tıbbi anlamı;

Dış gebelik, garviditas abdominalis.

Döllenmiş bir ovumun uterus dışına ancak periton boşluğu içine yerleştirilmesi. Ayrıca bakınız ektopik gebelik.