Abdominal Line teriminin tıbbi anlamı;

Karın çizgileri;

Karın bölgelerini tanımlayan standart hayali yüzey çizgilerinin herhangi biri.