Sağlık Blogu
Bugün : 18 Eylül 2019, Çarşamba
Tıp Terimleri Sözlüğü

Abdominal Pain nedir?

Abdominal Pain, 10.303 kere görüntülendi.

Abdominal Pain : Tıp dilinde kullanılan Abdominal Pain terimi, Latince bir kelimedir. Abdominal Pain nedir? Size kısaca bunun hakkında bilgi verelim. Abdominal Pain kelimesinin anlamı;

Herhangi bir sebebe bağlı olarak karın içinde hissedilen ağrı, karın ağrısı; Karın sancısı, kolik.

Karın Ağrısı

Karın boşluğunda akut veya kronik, lokalize veya yaygın ağrı. Karın ağrısı önemli bir semptomdur çünkü nedeni acil cerrahi veya tıbbi müdahale gerektirebilir. Şiddetli karın ağrısının en yaygın nedenleri iltihaplanma, karın içi yapının delinmesi, dolaşım tıkanması, bağırsak ya da üreteral tıkanıklık, bağırsak krampı ya da karın içindeki bir organın yırtılmasıdır. Spesifik durumlar apandisit, delikli peptik ülser, boğulmuş fıtık, üstün mezenterik arter trombozu, divertikülit ve ince ve kalın bağırsak tıkanıklığıdır. Akut karın ağrısının nedeninin ayırıcı tanısı, hafif ve derin palpasyonla lokalizasyonunu ve karakterizasyonunu gerektirir; ile dinleme; perküsyon; ve abdominal, rektal veya pelvik muayene. Doğrudan fizik muayene çeşitli laboratuvar ve radyolojik incelemeler ile desteklenebilir. Bazen bakteriyolojik ve kimyasal değerlendirme için periton sıvısının (paracentesis) aspirasyonu belirtilir. Ameliyat gerektirebilecek akut karın ağrısı üreten durumlar arasında apandisit, akut veya şiddetli ve kronik divertikülit, akut ve kronik kolesistit, kolelitiyazis, akut pankreatit, peptik ülser perforasyonu, bağırsak tıkanıklıkları, abdominal aort anevrizmalarını ve travmayı etkileyenler bulunur . Ameliyat gerektirebilecek jinekolojik nedenler arasında pelvik inflamatuar hastalık, rüptüre yumurtalık kisti ve ektopik gebelik bulunur. Gebeliğe bağlı karın ağrısı, genişlemiş uterusun ağırlığından kaynaklanabilir; yuvarlak ligamanın dönmesi, gerilmesi veya sıkıştırılması; veya bağırsağın sıkılması veya yer değiştirmesi. Ek olarak, erken doğumla ilişkili uterus kasılmaları ciddi karın ağrısı üretebilir. Kronik karın ağrısı fonksiyonel olabilir veya aşırı yeme veya aerofajiden kaynaklanabilir. Semptomlar tekrarlandığında organik bir neden düşünülür. Organik kaynaklar arasında peptik ülser, hiatal herni, gastrit, kronik kolesistit ve kolelitiazis, kronik pankreatit, pankreas karsinomu, kronik divertikülit, aralıklı düşük dereceli bağırsak tıkanıklığı ve fonksiyonel hazımsızlık yer alır. Bazı sistemik durumlar karın ağrısına neden olabilir. Örnekler arasında sistemik lupus eritematozus, kurşun zehirlenmesi, hiperkalsemi, orak hücre anemisi, diyabetik asidoz, porfiri, tabes dorsalis ve kara dul örümceği zehirlenmesi sayılabilir.


Brave Browser

Facebook Yorumları

En Çok Aranan Tıp Terimleri

Subsidence : n. Yatışma, sakinleşme, dinme (Hastalık veya belirti hakkında).

Carneous Mole : Uterus içinde ölü fetus kallması sonucunda meydanag elen durum;

Oculogenital : n. Göze ve genital bölgeye ait olan her iki bölgeyi de ilgilendiren.

Haudek Niche : Röntgen reminde midenin çevresini gösteren çizgi üzerindeki çentik (mide ülserinde rastlanır).

Sexual Instinct : Canlıda kendi neslini devam ettirme içgüdüsü, döl verme içgüdüsü.

Thews : n. Sinir, veter.

Keratoconjunctivitis : n. Kornea ile konjonktivin iltihabı, keratokonjonktivit.

Autoclave : a) Yüksek basınçlı buhar kullanarak sterilizasyon yapan bir aygıt. b) Bir otoklavda yapılan sterilizasyon.

Centiliter : n. Litre'nin yüzde biri, santilitre.

Extension : n. 1. Ekstansiyon: Açma, uzatma (kemiği kırılmış organı çekip uzatma ameliyesi), extensio; 2. Uzama, açılma.

Bağış yaparak bizi destekleyin

BTC: 1JUHtod758V2Bs5jxzB5pDhyBoEa9emxga

ETH: 0x1d6c6118d605aafd1ded155789aca1d1a85d393b

LTC: LTzycFNc3JhWT7eUNKvSfM8Zay8BZwTrGY

VIA: VhAnvBdBhrPUzCGzCKbR9DwkFDJcUx7qoX

Sağlık Blogu (katalay.net)Tıp Terimleri (katalay.org)