Abdominal Pregnancy teriminin tıbbi anlamı;

Fetüsün karın boşluğunda bulunması hali; Ectopic (Extrauterine) pregnancy, Dış gebelik,

Konseptin, fallop tüpünün dağılmış ucundan veya tüp veya uterustaki bir kusurdan sıkıldıktan sonra karın boşluğunda geliştirdiği bir ekstrauterin gebelik. Plasenta abdominal veya visseral periton üzerine implante edilebilir. Abdominal gebelik, karın genişlediğinde ancak uterusun gebelik süresi boyunca küçük kalmasından şüphelenilebilir. Durum, çoğu durumda fetüsün perinatal ölümü, yaklaşık% 6'sında anne ölümü ile sonuçlanır. Nadirlik nedeniyle, durumdan şüphelenilmeyebilir ve tanı sıklıkla gecikir. Fetüsün altındaki maternal barsakta gaz gösteren ultrason veya röntgen görüntüleme, durumun teşhisidir. Fallop tüpü, over, geniş ligament veya uterusun arka kısmına takılırsa plasentanın, kesenin ve embriyonun veya fetüsün cerrahi olarak çıkarılması gerekir. Prosedür sıklıkla masif kanama ile komplikedir ve plasentanın peritona ve bağırsağa sıkıca yapışma eğiliminde olması nedeniyle, nadiren tamamen çıkarılması mümkündür. Bunun absorbe edilmesine izin vermek daha az problem sunar. Ameliyat sonrası sekellerde tutulan plasental doku, enfeksiyon, sürekli kanama ve kısırlık olabilir. Ayrıca abdominositezi de denir.