Abdominal Reflex teriminin tıbbi anlamı;

Karın refleksi: Karına dokunulduğunda karın kaslarında görülen simetrik kasılma (piramidal yollara ait bir işaret olup bazı omurilik hastalıklarında ortadan kalkar);

Göbek çevresinde göbek sıkıca vurularak elde edilen yüzeysel nörolojik bir refleks. Normalde umbilikusun uyaran bölgesine doğru hareket ettiği karın kaslarının hızlı bir şekilde daralmasına neden olur. Bu refleks piramidal sistem hastalıklarında sıklıkla kaybolur ve ayrıca yaş veya karın ameliyatı ile kaybolabilir. Ayrıca yüzeysel refleks bölümüne bakınız.