Abdominal Ring teriminin tıbbi anlamı;

Karın Halkası;

Abdominal halka (1) Yüzeysel inguinal halka, anulus inguinalis superficialis.
(2) Derin kasık halkası, anulus inguinalis profundus.

Derin Kasık Halkası
Ductusun deferens ve gonadal damarlarının (veya dişilerdeki yuvarlak ligament) inferinal kanala girdiği transversalis fasyasındaki açıklık. Anterior superior iliak omurga ile pubik tüberkül arasında ortada yer alan, medial lateral umbilikal kat (inferior epigastrik damarlar) ve inferior iliopubik kanalla sınırlanır. Dolaylı kasık fıtığı derin kasık halkası yoluyla karın boşluğundan çıkar