Abdominal Section teriminin tıbbi anlamı;

Kesit
1. kesme eylemi
2. kesim yüzeyi.
3. bir organın bir bölümü veya alt bölümü.

Karın bölgesinde laparotomi; Karın duvarı insizyonu.
Bir fetüsün karın duvarı ve uterus içinden insizyonla sezaryen olarak verilmesi; ayrıca sezaryene bakınız.

Ön bölüm Gövdenin ortanca düzlemine dik olan ve gövdeyi dorsal ve ventral parçalara bölen bölümü.
Donmuş bölüm donmuş bir doku mikrotomu ile kesilmiş bir numune; ayrıca donmuş bölüme bakınız.
Perineal bölüm dış üretrotomi.
Sagital bölüm Vücudun sağ ve sol yarıya bölünmesiyle sagital sütür ile çakışan, vücudun içinden geçen bir bölüm.
Bir dizi serinin histolojik bölümleri sıralı olarak üretilir ve mikroskobik inceleme için düzenlenir.