Abdominal Surgery teriminin tıbbi anlamı;

Karın organlarının ameliyatını konu alan cerrahlık dalı, karın cerrahisi;

Karın içine bir kesi içeren herhangi bir işlem. Ameliyat hazırlığı için laboratuvar, radyografik ve kardiyak testler ve konsültasyonlar yapılabilir. Ameliyattan hemen önce vücut kılları kesilir ve cilt, meme uçlarından pubise doğru temizlenir. Ağız yoluyla yiyecekler ve sıvılar ameliyattan önce 6 saat veya daha fazla süreyle tutulur. Ameliyattan sonra hemşire hava yolunun patentli olmasını ve hayati belirtilerin stabil olmasını sağlar, tüpleri ve kateterleri kontrol eder, drenaj tüplerini toplama kaplarına bağlar, sargıyı aşırı kanama veya drenaj için kontrol eder ve sıvı alımını ve çıkışını kaydeder. Hasta her saat başı derinden nefes almasına ve sekresyon varsa, öksürmesine yardımcı olur. Ağrı kesici için gerekli ilaçlar verilir. Bazı abdominal cerrahi çeşitleri apendektomi, kolesistektomi, gastrektomi, herniorrhafi ve laparotomidir.