Abdominocentesis teriminin tıbbi anlamı;

n. Karın parasentezi, paracentesis abdominis.

Asitli sıvıları çıkarmak ya da terapötik bir ajanı enjekte etmek için küçük parazit içine ve periton boşluğuna bir trokarın abdominal parasentez yerleştirilmesi. Bu en sık, karaciğer sirozu olan bir hastada aşırı sıvıyı almak için yapılır. Ayrıca abdominocentesis ve peritoneocentesis olarak da adlandırılır.

İşlemden önce hastaya, mesanenin kazayla delinmesi tehlikesini azaltmak için mesaneyi boşaltması talimatı verilir. Göbek altı altındaki ve rektus kasının üstündeki deri antiseptik ile temizlenir. Trokarın yerleştirildiği yerdeki cildi ve altta yatan dokuları uyuşturmak için lokal anestezik kullanılır. İşlem sırasında hasta, ayakları bir taburede ya da yerde dururken oturma pozisyonunda yerleştirilebilir. Sırt ve kollar iyi desteklenmelidir. Drenajı toplamak için kullanılan kap hastanın ayağına yerleştirilir. Sıvı çekilirken, hasta bayılma veya şok belirtileri için gözlenir.

Elde edilen sıvının miktarı ve karakteri kaydedilir ve doktor sıvının laboratuar tarafından incelenmesini talep ederse bir örnek kaydedilir. Trokar çıkarıldıktan sonra bölgeye steril bir pansuman uygulanır. Periton boşluğundaki fazla sıvı birikimlerinin rahatlatılması için daha kalıcı bir prosedür, bir peritoneovenöz şantın yerleştirilmesidir.