Abdominohysterectomy teriminin tıbbi anlamı;

n. Karın yolu ile uterusun çıkarılması.

Uterusun cerrahi olarak çıkarılması. Son on yılda bu, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygın bir ana ameliyat haline geldi. Tartışma, birçok histerektominin gerçekten gerekli olup olmadığı konusunda devam ediyor. Histerektomi için karar verirken, hastalar sıklıkla ikinci bir tıbbi görüş talep ederler ve seçenekleri sağlık uzmanları ve aile üyeleriyle tartışmaya teşvik edilirler. Histerektomi için klinik endikasyonlar pelvik gevşeme; tıkanıklık, endometriozis veya kronik pelvik inflamatuar hastalık ile ilişkili ağrı; fibroid tümörleri; tekrarlayan yumurtalık kistleri; aşırı ve zayıflatıcı kanama; ve servikal, yumurtalık ve uterus maligniteleri, premalignite ve diğer yüksek riskli durumlar.
Potansiyel Komplikasyonlar. Ameliyatın vajinal veya abdominal olması cerrahi alanın yerini ve komplikasyon oranını etkileyecektir. Genel olarak, abdominal insizyonlar, sempatinin hemen üzerindeki karın bölgesinde yatay ve düşük olarak yapılır. Vajinal yol genellikle, bir hasta obez olduğunda, önceki ameliyattan karın izi kesildiğinde ve prolapsiyonlu bir uterus veya serviks içinde evre 0 kanserinin lokalize olduğu bir kemiğin çıkarılması için seçilir.

Vajinal histerektomide rahim ağzının üstünde ve çevresinde yapılan kesi abdominal insizyonlardan daha hızlı iyileşir ve ileus gibi intestinal komplikasyonlar daha az olasıdır. Bununla birlikte, vajinal histerektomi hastalarında, özellikle idrar yollarında postoperatif kanama ve enfeksiyon insidansı daha yüksektir.
Hasta bakımı. Histerektomili hastaların bakımında iki ana endişe alanı, perioperatif dönemde psikososyal uygulamalar ve fiziksel bakımdır.
Psikososyal Etkileri. Uterusun çıkarılmasının psikososyal etkisi, profesyonel bakıcılar için büyük bir endişe kaynağıdır. Hastalar, kadın üreme sisteminin temel anatomik ve fizyolojik özellikleri ve uterus, fallop tüpleri ve yumurtalıkların işlevleri hakkında yanlış anlaşılmış olabilir veya tasarlanan ameliyatın etkilerini bilmeyebilir ve rollerini nasıl etkileyebileceği konusunda endişeli olabilirler. KADIN.

Hastanın ne bildiğini belirlemek, sorularını cevaplamak ve olabilecek herhangi bir yanlış bilgiyi gidermek için yeterli zaman olmalıdır. Ameliyat öncesi eğitim mutlaka ameliyattan önceki gece yapılması anlamına gelmez. Aslında, o zaman hasta büyük ameliyatla ilgili endişelerle meşgul olabilir ve ağrı ve belki de ölümden korkar. Bu akıl durumunda, muhtemelen kendisine sunulan en gerçek bilgiyi özümseyemeyecekti. Bu noktada hastanın kaygısını hafifletmek en önemli önceliktir.