Abdominoscopy teriminin tıbbi anlamı;

n. Karın muayenesi, karnı görerek muayene etme.

Karın boşluğunun incelenmesi, özellikle organlarının endoskopi ile doğrudan incelenmesi.

Laparoskopi ilk kez 1960'larda fiberoptiklerin gelişimi ve 1970'lerde yüksek yoğunluklu, düşük ısıda halojen ampullerin kullanımıyla klinik olarak uygulanabilir hale geldi. Teknik, seçilmiş vakalarda, eskiden apendektomi, kolesistektomi, inguinal herniorrhafi, ooforektomi, bir over tümörünün eksizyonundan sonra ikinci bir görünüm ve endometriozisin ve dişi kısırlığının tanısal değerlendirmesi gibi laparotomi gerektiren birçok rutin cerrahi prosedür için standart hale gelmiştir. Periton boşluğu ilk önce CO2 gazı ile şişirilir ve laparoskop karın duvarındaki küçük bir kesiden geçer. İlgili alana cerrahi erişim sağlamak için genellikle bir veya iki ek insizyon gerekir. Bazı işlemler için cerrahın bir elinizi sokması için 6-8 cm'lik bir insizyon yapılabilir. Laparoskopi ile insizyon, drenaj, eksizyon, koter, ligasyon, dikiş atma ve diğer işlemleri yapmak için ayrıntılı bir cerrahi aletler dizisi geliştirilmiştir. İntraoperatif ve postoperatif komplikasyon riski, hastanede yatış süresi ve tedavi maliyeti, laparoskopik cerrahi ile genellikle geleneksel açık prosedürlere göre çok daha azdır.