Abdominous teriminin tıbbi anlamı;

n. 1. Karnı çıkık (ileriye fırlamış); 2. iri karınlı; 3. Göbekli.

Büyük bir göbek var. Göbekli.