Abdominovesical Pouch teriminin tıbbi anlamı;

Karında peritonla mesane arasındaki boşluk;

Abdominovesik kese, peritonun abdominal duvardan mesanenin ön yüzeyine yansımasıyla oluşturulmuş bir kesedir.