Abducent teriminin tıbbi anlamı;

a. 1.Uzaklaştırıcı, 2. Çekici; 3. Ayıran; 4. Açan, abductor.

Vücudun medyan çizgisinden uzağa bir hareketle ilgili.

Abdukent Sinir
altıncı kranial sinir; ponslardan doğar ve harekete izin veren göz küresinin lateral rektus ve toplayıcı bulbi kaslarını besler. Sinirin felci kornea refleksi test edildiğinde medial şaşılık ve üçüncü göz kapağı çıkıntısının olmamasına neden olur.