Abegg's Rule teriminin tıbbi anlamı;

n. Abegg değerlikler kuralı: Her elementte, pozitif ve negatif değerlerin maksimal sayısı toplamı daima 8'e eşittir veya her elementin taşıyabileceği değerlerin sayısı (pozitif ve negatif) mutlak kıymetleri cinsinden 8'e eşittir.

Kimyada, Abegg'in kuralı bir elementin maksimum pozitif ve negatif değeri arasındaki farkın genellikle sekiz olduğunu belirtir. Kural, bir atomun bir elektron vericisi veya alıcısı olduğu modern oksidasyon durumu kavramına benzeyen tarihi bir değerlilik anlamını kullandı. Abegg’in kuralı bazen "Abegg’in değer ve karşılıklılık yasası" olarak da adlandırılır.

Genel olarak, belirli bir kimyasal element için (kükürt olarak) Abegg'in kuralı, negatif değerinin mutlak değerinin (H2S'deki kükürt için −2 gibi) ve maksimum değerin pozitif değerinin (buradaki kükürt için +6 olarak) toplamı olduğunu belirtir. H2S04) genellikle 8'e eşittir.