Abepithymia teriminin tıbbi anlamı; n. Pleksus solaris'in (güneş sinirağı) felci.